settings icon
share icon
Otázka

Na základe čoho sa zakladá (tvorí) manželstvo podľa Biblie?

Odpoveď


Je ťažké dať odpoveď na túto otázku, lebo sa nikde v Biblii konkrétne nehovorí o tom, kedy a ako Boh ustanovil pre pár, aby vstúpil do manželstva. Existujú tri bežné náhľady: 1.) Boh považuje, že je pár v manželstve, až keď je v manželstve pred štátom. 2.) Pár je v manželstve, iba keď sa uskutoční určitá sobášna ceremónia. 3.) Pár je v manželstve vo chvíli, keď majú pohlavný vzťah. Pozrime sa teraz na každý z týchto náhľadov a uvážme ich silné strany a ich slabosti.

1.) Boh považuje, že je pár v manželstve, až keď je v manželstve pred štátom. Podklad pre tento náhľad nachádzame v Písme, kde sa hovorí, aby sme sa podriaďovali vrchnostiam (Rimanom 13:1-7; 1. Petrova 2:17). Toto znamená, že ak vrchnosti vyžadujú „doklad“, ktorým sa potvrdzuje manželstvo, tak by sa mal každý pár podriadiť tomu alebo hociktorému inému spôsobu, ktorý bude vlasť vyžadovať. Je biblické podriaďovať sa vrchnostiam, pokiaľ to neprotirečí Božiemu slovu. Rimanom 13:1-2 hovorí: „Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd.“

Ale existuje zopár nedostatkov ohľadom tohto stanoviska. Po prvé, existovali manželstvá predtým, než bola ustanovená určitá vlasť. Tisícami rokov ľudia vstupovali do manželstva bez toho, aby dostali nejaký „doklad“, alebo „dokument“ k tomu. Druhé, i dnes existujú štáty, ktoré manželstvo nepovažujú za verejnú spoločenskú inštitúciu. Tretie, existujú štaty, ktoré kladú nebiblické podmienky pre vstup do manželstva. Napríklad, existujú štáty, ktoré požadujú, aby sa manželstvo uzavrelo v katolíckej cirkvi a aby sobáš vykonal katolícky farár. Je zrejmé, že by pre tých, ktorí nesúhlasia s učením katolíckej cirkvy ohľadom manželstva, by to bolo úplne nebiblické.

2.) Pár je v manželstve, iba keď sa uskutoční určitá sobášna ceremónia. Podobné v mnohých kultúrach je, že otec odovzdáva svoju dcéru pri sobáši a niektorí to usúvsťažňujú s tým, ako Boh odovzdal Evu Adamovi (1. Mojžišova 2:22), že to vlastne bola tá prvá sobášna ceremónia. Ján v 2. kapitole hovorí, že Ježiš bol na svadbe. Ježiš by nebol prítomný na svadbe, keby nesúhlasil so spôsobom, ako sa konala tá svadba. To, že Ježiš bol prítomný na svadbe vôbec neznamená, že Boh požaduje svadbu, ale znamená to, že je to pred Bohom prijateľné. Takmer každý národ v dejinách mal určitý spôsob sobášu. V každej kultúre existuje spôsob, ako sa uzaviera manželstvo.

3.) Pár je v manželstve vo chvíli, keď majú pohlavný vzťah. Mnohí nesúhlasia s týmto stanoviskom, že hociktorý pár, ktorý má sexuálny vzťah je Bohom považovaný za manželov. Toto stanovisko nie je biblické. Základ tohto názoru je v tom, že keď dvaja majú sexuálny vzťah, stávajú sa jedným telom (1. Mojžišova 2:24; Matúš 19:5; Efežanom 5:31). V tomto zmysle, sexuálny vzťah je posledná pečať na manželskej zmluve. Ale ak je pár zosobášený a kvôli nejakému dôvodu nemôže mať sexuálny vzťah, pár je predsa v manželstve.

Nie je biblické považovať, že je pár v manželstve, ak mali sexuálny vzťah a iné veci zanedbali. Písmo hovorí v 1. Korinťanom 7:2, že sex pred manželstvom je nemorálny. Ak pár vstúpi do manželstva kvôli sexuálnemu vzťahu, ktorým sa vlastne odovzdajú jeden druhému, tak to nie je nemorálne. Neexistuje biblický podklad pre toto stanovisko.

Takže, čo tvorí manželstvo v Božích očiach? Zdá sa, že je potrebné držať sa nasledovných princípov: 1.) Splniť požiadavky, ktoré určuje štát (pokiaľ je to v súlade z Božím slovom). 2.) Splniť kultúrne a rodinné požiadavky, ktoré sa praktikujú v danom prostredí. 3.) Ak je možné, pár by mal sexuálne konzumovať svoje manželstvo, aby splnili telesný aspekt princípu jedneho tela.

Čo ak jeden alebo viac princípov nie sú splnené? Je tento pár považovaný za zosobášený pred Bohom? Nakoniec, je to medzi nimi a Bohom. Boh pozná naše srdcia (1. Jánova 3:20). Boh pozná opravdivé manželstvo a pozná i pokus ospravedlňovať sexuálnu nemorálnosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Na základe čoho sa zakladá (tvorí) manželstvo podľa Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries