settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí biblia o význame zodpovedosti?

Odpoveď


Aj keď je na svete už mnoho pokušení, satan pracuje na tom, aby ich vytvoril ešte viac. Musíme mať brata alebo sestru, s ktorými môžeme počítať, keď sa stretáme s pokušeniami, ktoré číhajú na náš duchovný život. Kráľ Dávid bol sám, keď ho satan pokúšal a zviedol k cudzoložstvu. Možno sa zdá, že ho Batšeba pokúšala (2. Samuelova 11), ale Biblia nám hovorí, že nebojujeme boj proti telu, ale proti duchu a proti silám temna (Efežanom 6:12).

Keď vieme, že bojujeme proti silám temna, mali by sme vyhľadať dostatočne pomoci a podpory. Pavel hovorí Efežanom, že si musíme zabezpečiť výzbroj Božiu na tento boj. „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ (Efežanom 6:13). Pavel pochopil, že aj keď sa vyzbrojíme všetkou výzbrojou, čo Boh ponúka, predsa sme ľudia a môžeme padnúť do pokušenia. A istotne vieme, že pokušenia prídu.

Satan pozná naše slabosti a pozná, keď sme zranení. Pozná, keď sa manželský pár poháda a keď niekto z manželov cíti, že niekto iný by ho/ju lepšie rozumel. Pozná, keď je dieťa potrestané a je nahnevané. Pozná, keď sa nedaria veci v práci a pripomína nám napr. bar, ktorý je poceste domov. Kde nájdeme pomoc, keď sme vyčerpali vlastné sily? Chceli by sme urobiť to, čo je správne, ale sme slabí. Čo máme robiť?

Príslovie 27:17 hovorí: „Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.“ Podpora priateľa je nič iné ako povzbudenie a mravná opora. Kedy ti priateľ naposledy zavolal, iba aby sa opýtal, ako sa máš? Kedy si ty naposledy zavolal priateľovi a opýtal sa ho, či sa potrebuje o niečom porozprávať? Priateľské povzbudenie je častokrát to, čo chýba v boji proti satana.

Autor listu Židom to hovorí takto: „A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ (Židom 10:24-25). Zodpovednosť je dôležitá v boji proti hriechu. Zodpovedný partner ťa môže povzbudiť, pokarhať, poučiť, radovať sa s tebou a plakať s tebou. Každý kresťan by mal mať zodpovedného partnera, s ktorým sa môže modliť, rozprávať a zdôveriť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí biblia o význame zodpovedosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries