settings icon
share icon
Otázka

Ako by mali kresťania vychovávať svoje deti? Čo hovorí Biblii?

Odpoveď


Ako najlepšie vychovávať deti môže byť veľmi ťažká úloha sa naučiť, no je rozhodne dôležitá. Niektorí tvrdia, že fyzická výchova (telesné tresty), ako je napríklad výprask, je jedným spôsobom, ktorý Biblia podporuje. Iní naliehajú na tom, že zákazy a iné tresty, ktoré v sebe nezahŕňajú fyzické vychovávanie sú oveľa efektívnejšie. Čo hovorí Biblia? Biblia učí, že fyzická výchova je vhodná, užitočná a potrebná.

Nerozumejte tomu zle – v žiadnom prípade nezastávame zneužívanie dieťaťa. Dieťa by nikdy nemalo byť fyzicky vychovávané až do takej miery, že by mu bola spôsobená fyzická ujma. No podľa Biblie je vhodná a umiernená fyzická výchova detí dobrou vecou a prispieva ku dobrému bytiu a správnej výchove dieťaťa.

V skutočnosti je mnoho pasáží v Biblii, ktoré podporujú fyzickú výchovu. „Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím.“ (Príslovia 23:13; pozri tak isto 13:24; 22:15; 20:30). Biblia silne vyzdvihuje dôležitosť výchovy; je to niečo, čo my všetci musíme mať na to, aby sme boli produktívnymi ľuďmi a oveľa ľahšie sa jej učí, keď sme ešte mladí. Detí, ktorým sa nedostalo výchovy často vyrastú ako tí, čo sa búria a neprechovávajú žiadny rešpekt voči autoritám a výsledkom toho je, že je pre nich náročné, aby dobrovoľne poslúchali a nasledovali Boha. Sám Boh používa výchovu na to, aby nás napravil a viedol správnou cestou a aby podporil pokánie za naše nesprávne skutky (Žalm 94:12; Príslovia 1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Izaiáš 38:16; Židom 12:9).

Na to, aby sme vychovávali deti správne a podľa biblických princípov musia byť rodičia oboznámení s radou, ktorú im dáva Písmo ohľadom výchovy. Kniha Prísloví obsahuje hojnú múdrosť na tému výchovy detí, ako je napríklad „Prút a karhanie dávajú múdrosť, ale roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke.“ (Príslovia 29:15). Tento verš načrtá následky toho, keď svoje deti nevychovávame – rodičia sú zahanbení. Samozrejme, že výchova musí mať za svoj cieľ dobro dieťaťa a nikdy nesmie byť použitá na ospravedlnenie zneužitia a zlého zaobchádzanie s deťmi. Nikdy by sme si ňou nemali vylievať hnev a frustráciu.

Výchova je použitá na to, aby naprávala a učila ľudí ísť po správnej ceste. „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“ (Židom 12:11). Božia výchova je milujúca a presne tak by to malo byť medzi rodičom a dieťaťom. Fyzická výchova by nemala nikdy spôsobiť trvalé fyzické ublíženie alebo bolesť. Po fyzických trestoch by malo okamžite nasledovať ubezpečenie dieťaťa, že je milované. Takéto chvíle sú dobrými príležitosťami na to, aby sme učili naše dieťa tomu, že aj Boh nás vychováva, pretože nás miluje a že my, ako rodičia, robíme to isté pre naše deti.

Môžu byť miesto fyzickej výchovy použité aj iné metódy, ako sú napríklad zákazy? Niektorí rodičia zistili, že ich deti nereagujú dobre na fyzickú výchovu. Niektorí rodičia zistili, že zákazy, domáce väzenie, a/alebo zobranie nejakej veci je oveľa efektívnejšie pri podpore zmeny správania. Ak je toto pravdou vo danom prípade, tak potom by mal rodič zapojiť všetky metódy, ktoré najlepšie pôsobia na zmenu správania. Kým Biblia nepopierateľne zastáva fyzickú výchovu, Biblia sa viac zaujíma viac o cieľ, ktorým je budovanie zbožného charakteru, ako o presnú metódu, ktorou sa dopracujeme tomuto cieľu.

Čo robí tento problém ešte náročnejším je to, že vlády začínajú klasifikovať všetky spôsoby fyzickej výchovy ako zneužívanie detí. Mnoho rodičov nedá výprask svojim deťom len preto, lebo sa boja toho, že by boli nahlásení vláde a riskovali by, že im zoberú deti. Čo má robiť rodič v prípade, keď vláda spravila fyzickú výchovu detí nelegálnou? Podľa Rímskym 13:1-7 by sa mali rodičia podriadiť vláde. Vláda by nikdy nemala byť v rozpore s Božím Slovom a fyzická výchova je, biblicky hovorené, v tom najlepšom záujme pre dieťa. Avšak, udržať deti v rodinách v ktorých sa im dostane aspoň nejakej výchovy je oveľa lepšie, ako ich stratiť a dostať do „starostlivosti“ vlády.

V Efezským 6:4 je otcom povedané, aby nedráždili svoje deti. Naopak, mali by ich vychovávať v Božích cestách. Výchova dieťaťa v „s prísnosťou a napomínaním podľa Pána“ zahŕňa umiernenú, nápravnú a áno, milujúcu fyzickú výchovu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by mali kresťania vychovávať svoje deti? Čo hovorí Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries