settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o vojne?

Odpoveď


Mnoho ľudí robí chybu v tom, že čítajú čo Biblia hovorí v Exoduse 20:13, „Nezabiješ“ a potom sa snažia aplikovať tento príkaz do vojny. Avšak toto hebrejské slovo doslova znamená „zámerné, premyslené zabíjanie inej osoby so zlým úmyslom; vražda.“ Boh často poslal Izraelcov do vojny s inými národmi (1 Samuel 15:3; Józua 4:13). Boh ustanovil trest smrti za rôzne zločiny (Exodus 21:12, 15; 22:19; Leviticus 20:11). Takže Boh nie je proti zabíjaniu vo všetkých prípadoch, ale iba pri vražde. Vojna nikdy nie je dobrou vecou, no niekedy je nevyhnutnou. Vo svete, ktorý je plný hriešnych ľudí (Rímskym 3:10-18) je vojna neodvratná. Niekedy jediným spôsobom, ako zabrániť hriešnym ľuďom v páchaní veľkého zla voči nevinným ľuďom je ísť do vojny.

V Starom zákone Boh prikázal Izraelcom, aby „pomsti Izraelcov na Midjáncoch“ (Numeri 31:2). Deuteronomium 20:16-17 vyhlasuje, „Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe...ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh.“ Tak isto 1 Samuel 15:18 hovorí, „Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi amálékovskými a bojuj proti nim až do ich zničenia.“ Očividne Boh nie je proti každej vojne. Ježiš je vždy v dokonalej jednote s Otcom (Ján 10:30) a tak nemôžeme povedať, že vojna bola Božou vôľou iba v Starom zákone. Boh sa nemení (Malachiáš 3:6; Jakub 1:17).

Ježišov druhý príchod bude nesmierne násilný. Zjavenie 19:11-21 opisujú konečnú vojnu s Kristom, víťazným veliteľom, ktorý súdi a ide do vojny „spravodlivo“ (verš 11). Bude to krvavé (verš 13). Vtáky budú žrať mäso tých, ktorí sa postavia proti Nemu (verše 17-18). Nemá zľutovania pred svojimi nepriateľmi, nad ktorými úplne zvíťazí a hodí ich do „ohnivého jazera horiacej síry“ (verš 20).

Je chybou povedať, že Boh niekdy nepodporuje vojnu. Ježiš nie je pacifista. Vo svete, ktorý je naplnený zlými ľuďmi je niekedy vojna nevyhnutná, aby sa zabránilo ešte väčšiemu zlu. Ak by Hitler nebol porazený v Druhej svetovej vojne, o koľko viac ľudí by zomrelo? A ak by nebojovalo v Americkej občianskej vojne, tak ako dlho by ešte museli Afroameričania trpieť ako otroci?

Vojna je hrozná vec. Niektoré vojny sú „spravodlivejšie“ ako iné, no vojna je vždy výsledkom hriechu (Rímskym 3:10-18). No zároveň Kazateľ 3:8 vraví, „Je...čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.“ Vo svete, ktorý je plný hriechu, nenávisti a zla (Rímskym 3:10-18) je vojna neodvratná. Kresťania by nemali túžiť po vojne, no zároveň by nemali stáť proti vláde, ktorú Boh nad nimi ustanovil (Rímskym 13:1-4; 1 Peter 2:17). Tou najdôležitejšou vecou, ktorú môžeme robiť v čase vojny je sa modliť za zbožnú múdrosť našich vedúcich, modliť sa za bezpečie našej armády, modliť sa za rýchle vyriešenie konfliktov a modliť sa za minimálne straty na životoch medzi občanmi na oboch stranách (Filipským 4:6-7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o vojne?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries