settings icon
share icon
Otázka

Aký je biblický spôsob vedenia dieťaťa ku Kristovi?

Odpoveď


Pri vedení dieťaťa k spasiteľnému vzťahu s Kristom existujú tri základné prvky: modlitba, príklad a poučenie primerané veku. Dieťa vedieme ku Kristovi prostredníctvom usilovného uplatňovania všetkých troch prvkov od času pred narodením dieťaťa.

Význam modlitby v procese evanjelizácie detí nemožno preceňovať. Od momentu počatia by rodičia mali hľadať Božiu múdrosť pre seba a milosť pre svoje nenarodené dieťa. Boh prisľúbil, že dá múdrosť štedro všetkým, ktorí ho prosia (Jakub 1:5), a Jeho múdrosť vo všetkých aspektoch rodičovstva je nevyhnutná, ale nikde nie je dôležitejšia ako v duchovných záležitostiach. V Efezanom 2:8-9 sa píše, že spasenie je z milosti skrze dar viery, takže naše modlitby za spasenie našich detí by sa mali sústrediť na hľadanie tohto daru viery pre ne. Mali by sme sa modliť za to, aby Duch Svätý priťahoval naše deti k Bohu od ich prvých dní a aby ich udržiaval v živote viery a služby Bohu, až kým nebudú bezpečne zaistené v nebi na celú večnosť (Efezanom 1:13-14). Mali by sme sa modliť, aby nás Boh priťahoval k sebe a stal sa skutočnosťou v našom živote, aby sme mohli byť dobrým vzorom pre naše deti.

Náš príklad ako Božie deti, poskytuje najlepší vizuálny vzor vzťahu s Kristom, aký chceme, aby mali naše deti. Keď nás naše deti vidia denne na kolenách, vnímajú, že modlitba je bežnou súčasťou života. Keď nás vidia neustále v Písme, ako študujeme, živíme sa a rozjímame nad Božím slovom, uvedomujú si dôležitosť Biblie bez toho, aby sme museli povedať čo i len slovo. Keď vnímajú, že nielen poznáme Božie slovo, ale snažíme sa ho každý deň prakticky žiť, pochopia moc Slova v živote, ktorý žijeme v jeho svetle. A naopak, ak dieťa vidí, že mama alebo otec majú v nedeľu „osobnosť“, ktorá sa drasticky líši od človeka, ktorého vidia každý deň, rýchlo odhalí pokrytectvo. Mnohé deti odmietli cirkev a Krista kvôli pokryteckým vzorom. To neznamená, že Boh nemôže prekonať naše chyby a zlyhania, ale musíme byť pripravení vyznať ich Bohu, priznať svoje zlyhania deťom a vynaložiť všetko úsilie, aby sme žili podľa toho, čomu veríme.

Okrem toho je pre vedenie dieťaťa ku Kristovi rozhodujúce poskytovať veku primerané poučenie v duchovných veciach. Existuje nespočetné množstvo detských kníh a pomôcok, ako sú detské Biblie, detské biblické príbehy a hudba na čítanie, spievanie a zapamätanie pre všetky vekové úrovne. Dôležitou súčasťou duchovného vzdelávania je aj prepojenie každého aspektu života dieťaťa s duchovnou pravdou. Zakaždým, keď dieťa vidí kvet, západ slnka alebo vtáka, majú rodičia dostatok príležitostí, aby mu priblížili krásu a zázrak Božej stvoriteľskej moci (Žalmy 19:1-6). Vždy, keď sa naše deti cítia v bezpečí a istote našej lásky, máme príležitosť rozprávať im o tom, aká veľká je láska ich nebeského Otca. Keď im iní ubližujú, môžeme im vysvetliť realitu hriechu a jediný liek naň - Pána Ježiša Krista a Jeho obeť na kríži za nás.

Napokon, niekedy sa prikladá neprimerane veľký význam tomu, aby dieťa „povedalo modlitbu“ alebo „prešlo uličkou“ ako dôkaz svojho rozhodnutia uveriť Kristovi ako Spasiteľovi. Hoci tieto momenty môžu byť cenné pri upevňovaní toho, kedy a ako dieťa prišlo ku Kristovi, spasenie je dielom Ducha v srdci. Skutočné spasenie vedie k životu postupného učňovstva, a to je tiež potrebné komunikovať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je biblický spôsob vedenia dieťaťa ku Kristovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries