settings icon
share icon
Otázka

Je univerzalizmus / spasenie všetkých biblické?

Odpoveď


Univerzalizmus je viera v to, že každý človek bude spasený. Je mnoho ľudí, ktorí sa dnes pridržajú univerzalizmu a veria, že všetci ľudia nakoniec skončia v nebi. Možno je to predstava mužov a žien, ktorí žijú život večného trápenia v pekle, čo spôsobuje, že niektorí ľudia odmietajú učenie Písma v tejto otázke. Pre niektorý to je prílišné zvýrazňovanie Božej lásky a Jeho zľutovania – a pozabudnutie na Jeho spravodlivosť – ktoré ich vedú k tomu, aby verili, že Boh sa napokon zmiluje nad každou živou dušou. No Písmo nás učí, nie niektorí ľudia strávia večnosť v pekle.

Po prvé, Biblia je jasná v tom, že ľudia, ktorí nie sú vykúpení budú naveky prebývať v pekle. Ježišove vlastné slová potvrdzujú, že čas, ktorý strávia vykúpení ľudia v nebi bude taký dlhý, ako čas, ktorý strávia nevykúpení ľudia v pekle. Matúš 25:46 hovorí, „I pôjdu títo [nespasení] do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ Podľa tohto verša je trest nespasených tak isto večný, ako je večný život spravodlivých. Niektorí ľudia veria, že ľudia, ktorí sú v pekle nakoniec prestanú existovať, no sám Pán hovorí, že to bude trvať naveky. Matúš 25:41 a Marek 9:44 opisujú peklo, ako „večný oheň“ a „oheň, ktorý nevyhasína“.

Ako môže niekto uniknúť tomuto neuhasiteľnému ohňu? Mnoho ľudí verí tomu, že všetky cesty – všetky náboženstvá a viery – vedú do neba, alebo hovoria o Bohu, že je tak plný lásky a milosti, že všetkým ľuďom dovolí vstúpiť do neba. Boh je určite plný lásky a milosti, pretože to boli práve tieto Jeho vlastnosti, ktoré Ho viedli k tomu, aby poslal na zem svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel na kríži. Ježiš Kristus je jedinými dverami, ktoré vedú do večnosti v nebi. Skutky 4:12 hovoria, „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus“ (1 Timoteovi 2:5). V Jánovi 14:6 Ježiš hovorí, „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ján 3:16, „ Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ak sa rozhodneme, že odmietneme Božieho Syna, tak nespĺňame požiadavky pre spásu (Ján 3:16, 18, 36).

S veršmi ako sú tieto je jasné, že univerzalizmus a spása všetkých ľudí sú nebiblické náuky. Univerzalizmus si priamo protirečí s tým, čo nás učí Biblia. Kým mnoho ľudí obviňuje kresťanov z toho, že sú netolerantní a „exkluzívni“, je dôležité aby sme si pamätali, že toto sú slová samotného Krista. Kresťania si tieto veci nevymysleli sami od seba; kresťania jednoducho hovoria to, čo už dávno povedal Pán. Ľudia radšej odmietajú túto správu, pretože sa nechcú postaviť svojim hriechom a priznať si, že potrebujú Pána, aby ich zachránil. Tým, že povieme, že tí, ktorí odmietajú Božie poskytnutie spásy skrze Božieho Syna budú zachránení je podceňovanie Božej svätosti a spravodlivosti a zároveň prehliadanie potreby Ježišovej obety za nás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je univerzalizmus / spasenie všetkých biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries