settings icon
share icon
Otázka

Ktoré sú úlohy muža a ženy v rodine?

Odpoveď


Hoci sú muži a ženy rovnakí pred Bohom, predsa Písmo dáva rozličné úlohy v manželstve. Manžel má byť hlava rodiny (1. Korinťanom 11:3; Efežanom 5:23). To neznamená, že má byť diktátorom, blahoskloný, rozkazovať žene, ale sa má správať tak, ako Kristus vedie cirkev. „Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo“ (Efezanom 5:25-26). Kristus miluje svoju cirkev, je milostivý, odpúšťajúci, nesebecký. Tak má aj manžel milovať svoju ženu.

Ženy sa majú podriaďovať svojim mužom. „ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.“ (Efežanom 5:22-24). Hoci sa žena má podriaďovať mužovi, predsa Biblia na niekoľkých mestách hovorí, ako sa má muž správať voči žene. Muž nemá byť diktátorom, ale si má vážiť svoju ženu a brať do ohľadu jej názory. Efežanom 5:28-29 hovorí mužom, aby milovali svoje ženy tak, ako milujú svoje telá a starajú sa o ne. Láska muža k žene by mala byť taká ako láska Krista k cirkvi.

„Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim.“ (Kolosanom 3:18-19). „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.“ (1. Petrova 3:7). Z týchto veršov vidíme, že láska a rešpekt je to, čo má charakterizovať mužov a ženy. Ak je toto prítomné vo vzťahu, potom autorita, vedenie, láska a poddanie sa nebude problémom ani jednému.

Ohľadom rozdelenia úloh v rodine, Biblia hovorí, že sa manžel má starať o svoju rodinu. To znamená, že má pracovať a zarobiť dostatok peňazí, aby mohol živiť svoju ženu a deti. Ak zlyhá v tomto, tak to má duchovné následky: „Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.“ (1. Timoteovi 5:8). Takže muž, ktorý sa nestará o svoju rodinu sa nemôže nazývať kresťanom. Toto neznamená, že žena nemá prispieť v zabezpečovaní rodiny – Príslovie 31 hovorí, že žena má pomôcť v tomto – ale to nie je primárnou úlohou ženy; je to úloha manžela. Manžel by mal pomáhať vo výchove detí a v domácnosti (tým preukazuje lásku voči svojej žene), Prislovie 31 jasne poukazuje, že je to primárna úloha ženy. Aj keď musí včas ráno vstávať a pozde v noci líhať, jej domácnosť je zabezpečená. Toto nie je ľahké pre mnohé ženy – zvlášť v západných krajinách. Predsa mnoho žien je pod veľkým stresom. Aby sa vyhli takému stresu, muž a žena by si mali v modlitbe zhodnotiť priority v rodine a nasledovať biblické inštrukcie ohľadom svojich úloh.

Rôzne konflikty ohľadom úloh v manželstve budú prítomné, ale keď sú obaja podriadení Kristovi, tak to bude iba minimálne. Ak sa manželský pár ocitne v situácii, že sú problémy časté alebo ak sú tie problémy súčasťou manželstva, tak ide o problém duchovného rázu. Potrebné je modliť sa, podriadiť sa Kristovi a potom preukázať lásku a rešpekt voči partnerovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktoré sú úlohy muža a ženy v rodine?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries