settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o trpezlivosti?

Odpoveď


Keď sa všetko darí tak, ako nám vyhovuje, je ľahké byť trpezlivý. Ale opravdivá skúška našej trpezlivosti prichádza vtedy, keď sú naše práva narušené – keď nám niekto presekne cestu v doprave; keď sa ľudia správaju voči nám neférovo; keď sa nám kolega v práci posmieva kvôli našej viery. Niektorí ľudia si myslia, že majú právo sa naštvať pre určité veci. Netrpezlivosť sa nám zdá byť svätým hnevom. Ale Biblia vyzdvihuje trpezlivosť ako ovocie Ducha (Galaťanom 5:22) a to ovocie by sa malo manifestovať na všetkých veriacich (1. Tesaloničanom 5:14). Trpezlivosť vyjadruje našu vieru v Boží čas, všemohúcnosť a lásku.

Hoci mnoho ľudí myslí, že trpezlivosť je pasívne čakanie alebo tolerancia, väčšina gréckych slov, ktoré sú použité v Novom zákone pre trpezlivosť sú aktívne a rázne slová. Pozrime napríklad list Židom 12:1: „Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.“ Bežíme zápas tak, že pasívne čakáme alebo jemne znášame podvodníkov? Určite nie! Tu je trpezlivosť vyrovnaná z vytrvalosťou. Kresťan vytrvale zápasí a prekonáva ťažkosti. V Bibli trpezlivosť znamená vytrvalosť na dosiahnutie cieľa alebo očakávanie, aby sa splnilo zasľúbenie.

Trpezlivosť sa nerozvíja zo dňa na deň. Božia sila a dobrota pomáhajú v rozvíjaní trpezlivosti. Kološanom 1:11 hovorí, že On nás posilňuje „vytrvalosťou a trpezlivosťou“, kým Jakub 1:3-4 nás povzbudzuje v tom, aby sme si uvedomili, že skúšanie zdokonaľuje našu trpezlivosť. Naša trpezlivosť sa rozvíja v spoliehaní sa na Boha a na Jeho čas, hoci sa pozeráme na zlých ľudí a vidíme „že majú úspech v živote“ (Žalm 37:7). Naša trepzlivosť dostane odmenu na konci „lebo Pánov príchod je blízko“ (Jakub 5:7-8). „Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.“ (Plač Jeremiášov 3:25).

V Biblii vidíme mnoho príkladov trpezlivosti v živote s Bohom. Jakub poukazuje na prorokov „Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom.“ (Jakub 5:10). Tiež hovorí o Jóbovi, ktorého trpezlivosť bola odmenená. Tiež Abrahám, ktorý trpezlivo čakal a dostal to, čo mu bolo zasľúbené (Židom 6:15). Ježiš nám je príkladom v každej oblasti a taktiež aj v trpezlivosti: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.“ (Židom 12:2).

Ako dosiahneme tú trpezlivosť, ktorú mal Kristus? Najprv ďakujme Bohu. Obyčajne naša prvá reakcia je „prečo ja?“, ale biblia nám hovorí, aby sme sa radovali Božej vôli (Filipanom 4:4; 1. Petrova 1:6). Po druhé, hľadajme účel. Niekedy nás Boh dáva do ťažkých situácii, aby sme boli svedkovia. Niekedy dovoľuje skúsky, aby otestoval náš charakter. Ale vždy pamätajme, že Jeho účel je, aby sme rástli pre Jeho slávu. A vždy pamätajme na Jeho zasľúbenia, ako Pavel hovorí v liste Rimanom 8:28: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ „Všetky veci“ zahŕňajú aj trpezlivosť.

Ako zareagujete nabudúce, keď budete v dopravnom ruchu, keď vás sklame priateľ alebo keď sa vám budú posmievať? Prírodná reakcia je netrpezlivosť, ktorá vedie k stresu, hnevu a frustrácii. Ale oslavujme Boha, že my ako kresťania nie sme viac viazaní „prirodzenou reakciou“, pretože sme nové stvorenia v Kristovi (2. Korinťanom 5:17). Namiesto toho, máme Pánovu silu, aby sme odpovedali trpezlivo a v dôvere v Otcovu silu a účel. „..večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť.“ (Rimanom 2:7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o trpezlivosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries