settings icon
share icon
Otázka

Čo je trinitarizmus? Je trinitarizmus biblický?

Odpoveď


Trinitarizmus je učenie, ktoré hovorí, že Boh je trojjedinný, že zjavil seba v troch rovnakých a večných osobách. Na dôkladnejšie biblické predstavenie trojstva pozrite si náš článok o trojstve. Účel tohto článku je, aby sme pochopili zmysel trinitarizmu v spasení a v kresťanskom živote.

Často počujeme otázku: „Musím veriť v trojstvo, aby som bol spasený?“, odpoveď je: áno a nie. Musí osoba úplne chápať a súhlasiť s trinitarizmom, aby bola zachránená? Nie. Sú niektoré aspekty trinitarizmu, ktoré vplývaju na spasenie? Áno. Napríklad, Kristova božskosť je dôležitá pre spasenie. Ak Ježiš nie je Bohom, Jeho smrť by nemohla zaplatiť trest za hriech. Jedine Boh je nekonečný – nemá počiatok ani koniec. Všetky iné stvorenia (aj anjeli) su konečné; boli stvorené. Jedine smrť nekonečnej bytosti môže zmieriť ľudstvo pre večnosť. Ak Ježiš nie je Bohom, nemôže byť Spasiteľom, Mesiášom, baránkom, ktorý sníma hriechy sveta (Ján 1:29). Nebiblické stanovisko o Ježišovej božskosti má za následok nesprávny pohľad na spasenie. Každý „kresťanský“ kult, ktorý popiera Kristovu božskosť tiež učí, že musíme pridať aj svoje skutky ku Kristovej smrti, aby sme boli spasení. Skutočná Kristova božskosť ako súčasť trinitarizmu odmieta toto stanovisko.

Zároveň, poznáme opravdivých veriacich, ktorí sa úplne nedržia trinitarizmu. Hoci odmietame modalizmus, nepopierame to, že osoba môže byť zachránená, hoci sa drží toho, že Boh nie je v troch osobách, ale sa zjavil v troch „spôsoboch“. Trojstvo je záhada, ktorú človek nikdy nebude môcť úplne pochopiť. Pre spasenie Boh od nás žiada, aby sme verili v Ježiša Krista, narodeného od Boha, Spasiteľa. Pre spasenie Boh nežiada, aby sme chápali každú časť biblickej teológie. Nie, úplné chápanie trinitarizmu nie je potrebné pre spasenie.

Pevne veríme, že trinitarizmus je učenie založené na Biblii. Dogmaticky vyhlasujeme, že chápanie a viera v biblický trinitarizmus je základom na chápanie Boha, spasenia a Božiu prácu v životoch veriacich. Zároveň, existujú boží ľudia, úprimní nasledovníci Krista, ktorí sa nezhodujú s niektorými vecami ohľadom trinitarizmu. Je dôležité si zapamätať, že nie sme spasení skrze dokonalé učenie. Sme spasení, pretože veríme dokonalému Spasiteľovi (Ján 3:16). Musíme veriť v niektoré aspekty trinitarizmu, aby sme boli spasení? Áno. Musíme veriť všetkému, čo hovorí trinitarizmus, aby sme boli zachránení? Nie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je trinitarizmus? Je trinitarizmus biblický?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries