settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o treste smrti?

Odpoveď


Starozákonný zákon prikazoval trest smrti za rôzne skutky: vražda (Exodus 21:12), únos (Exodus 21:16), beštialita (Exodus 22:19), cudzoložstvo (Leviticus 20:10), homosexualita (Leviticus 20:13), byť falošným prorokom (Deuteronomium 13:5), prostitúcia a znásilnenie (Deuteronomium 22:4) a zopár iných zločinov. Avšak, veľa krát Boh preukázal milosť, keď mal trest smrti nastať. Dávid sa dopustil cudzoložstva a vraždy, no Boh nevyžadoval, aby mu bol vzatý život (2 Samuel 11:1-5, 14-17; 2 Samuel 12:13). V konečnom dôsledku by každý hriech, ktorý spáchame mal byť odsúdený trestom smrti, lebo trestom za hriech je smrť (Rímskym 6:23). Našťastie nám Boh preukazuje svoju lásku tým, že nás neodsudzuje (Rímskym 5:8).

Keď k Ježišovi farizeji priniesli ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve, Ježiš im na to povedal, „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.“ (Ján 8:7). Toto by však nemalo znamenať, že Ježiš odmietol trest smrti vo všetkých prípadoch. Ježiš tam jednoducho odhaľoval pokrytectvo farizejov. Farizeji chceli nachytať Ježiša v tom, aby porušil zákon Starého zákona; v skutočnosti sa vôbec nezaujímali o ukameňovanie tejto ženy (kde bol muž, ktorého tiež prichytili pri cudzoložstve?). Boh je ten, kto zaviedol trest smrti: „Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz.“ (Genesis 9:6). V niektorých prípadoch by Ježiš podporil trest smrti. Ježiš tak isto preukazoval milosť, keď mal nastať trest smrti (Ján 8:1-11). Pavol si určite vedomý toho, že vláda má moc zaviesť trest smrti, kde to je vhodné (Rímskym 13:1-7).

Ako by sa mal kresťan pozerať na trest smrti? Po prvé, musíme pamätať, že Boh zaviedol trest smrti vo svojom Slove; preto by pre nás bolo trúfalé, ak by sme si mysleli, že môžeme zaviesť ešte vyšší štandard. Boh má ten najvyšší štandard, ako akákoľvek iná bytosť; On je dokonalý. Tento štandard sa netýka iba nás, ale aj Jeho. Preto, Boh miluje do nekonečnej hĺbky a prejavuje milosť do nekonečnej hĺbky. Tak isto vidíme, že má hnev, ktorý tiež siaha do nekonečnej hĺbky a všetko je to dokonale vyrovnané.

Po druhé musíme uznať, že Boh dal vládam autoritu v tom, aby rozhodli, kedy má nastať trest smrti (Genesis 9:6; Rímskym 13:1-7). Bolo by nebiblické tvrdiť, že Boh je v každom prípade proti trestu smrti. Kresťania by sa nemali nikdy tešiť z toho, že je vykonaný trest smrti, no zároveň by nemali brániť vláde v tom, aby odsúdila páchateľov tých najhorších zločinov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o treste smrti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries