settings icon
share icon
Otázka

Čo je to teória omdlenia? Prežil Ježiš ukrižovanie?

Odpoveď


Teória omdlenia je presvedčenie, že Ježiš v skutočnosti nezomrel pri ukrižovaní, ale bol len v bezvedomí, keď ho uložili do hrobu a tam ho oživili. Podľa toho boli jeho zjavenia po troch dňoch v hrobe iba vnímané ako zjavenia po vzkriesení. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je táto teória neplatná a dá sa ľahko dokázať, že je nepravdivá, a na Ježišovom ukrižovaní sa podieľali najmenej tri rôzne osoby alebo skupiny, ktoré boli všetky spokojné, pokiaľ ide o skutočnosť jeho smrti na kríži. Sú to rímska stráž, Pilát a Sanhedrín.

Rímska stráž - Boli dve samostatné skupiny rímskych vojakov, ktoré dostali za úlohu zabezpečiť Ježišovu smrť: kati a strážcovia hrobu. Vojaci zodpovední za popravu boli špecialisti na tresty smrti a ukrižovanie bolo jednou z najbrutálnejších foriem popravy v dejinách. Ježiš bol pribitý na kríž po tom, ako znášal strašné bitie z rúk týchto profesionálnych obchodníkov so smrťou, a každý človek usmrtený ukrižovaním bol riešený týmito vojakmi. Ich úlohou bolo zabezpečiť, aby bola úloha splnená. Ježiš nemohol ukrižovanie prežiť a títo vojaci sa postarali o to, aby bol Ježiš mŕtvy skôr, ako bolo dovolené vziať jeho telo z kríža. Boli úplne spokojní s tým, že Ježiš je skutočne mŕtvy. Druhá skupina vojakov dostala za úlohu strážiť Ježišov hrob, pretože o to Piláta požiadal Sanhedrin. V Matúšovom evanjeliu 27:62-66 sa píše: „Na druhý deň po prípravnom dni sa zhromaždili veľkňazi a farizeji k Pilátovi a povedali: ,Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal: ‚Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.‘ Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blud bude horší ako prvý.‘ Pilát im povedal: ,Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete.‘ Tak odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.“ Títo strážcovia zabezpečili, aby bol hrob bezpečný, a od splnenia ich úlohy závisel ich život. Od ich úlohy ich mohlo odradiť len vzkriesenie Božieho Syna.

Pilát - Pilát vydal príkaz, aby bol Ježiš ukrižovaný, a touto úlohou poveril rímskeho stotníka, dôveryhodného a osvedčeného veliteľa 100 rímskych vojakov. Po ukrižovaní požiadal Jozef z Arimatie o Ježišovo telo, aby ho mohli uložiť do hrobu. Až keď stotník potvrdil Ježišovu smrť, Pilát vydal telo do starostlivosti Jozefovi. Marek 15:42-45: „Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo.“ Pilát bol úplne spokojný s tým, že Ježiš bol skutočne mŕtvy.

Sanhedrín - Sanhedrín bol vládnucou radou židovského národa a žiadal, aby telá ukrižovaných, vrátane Ježiša, boli po smrti sňaté z kríža kvôli nasledujúcemu sobotnému dňu. Ján 19:31-37: „Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať nohy a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu — aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená. A zasa inde Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli.“ Títo Židia, ktorí žiadali, aby bol Ježiš ukrižovaný, a dokonca zašli tak ďaleko, že navrhovali povstanie, ak by nebol ukrižovaný, by nikdy nedovolili, aby Ježišovo telo sňali z kríža, keby nebol mŕtvy. Títo ľudia boli úplne spokojní s tým, že Ježiš je skutočne mŕtvy.

Existujú aj ďalšie dôkazy, ktoré svedčia o neplatnosti teórie o omdlení, napríklad stav Ježišovho tela po vzkriesení. Pri každom zjavení sa ukázalo, že Ježišovo telo je v oslávenom stave, a jediné stopy, ktoré zostali ako dôkaz jeho ukrižovania, boli odtlačky klincov, ktorých požiadal Tomáša, aby sa ich dotkol ako dôkazu toho, kto je. Každý, kto zažil to, čo Ježiš, by potreboval mesiace na fyzické zotavenie. Na Ježišovom tele zostali len stopy po klincoch na rukách a nohách. Spôsob, akým bolo Ježišovo telo po ukrižovaní pripravené, je ďalším dôkazom, ktorý túto teóriu vyvracia. Keby bol Ježiš iba v bezvedomí, z plátna, do ktorého bol zabalený, by sa nemohol dostať, keby bol iba človekom. Spôsob, akým sa ženy starali o Ježišovo telo, je ďalším dôkazom jeho smrti. Prišli k hrobu v prvý deň týždňa, aby jeho telo ďalej pomazali balzamovacími masťami, pretože pred začiatkom soboty mali málo času na prípravu jeho tela. Keby bol Ježiš iba v bezvedomí, ako predpokladá teória, ženy by si priniesli liečivé nástroje, ktoré by pomohli pri jeho oživovaní.

Cieľom teórie o zmŕtvychvstaní nie je spochybniť Ježišovu smrť, ale skôr sa snaží vyvrátiť jeho zmŕtvychvstanie. Ak Ježiš nevstal z mŕtvych, potom nie je Boh. Ak Ježiš skutočne zomrel a vstal z mŕtvych, jeho moc nad smrťou dokazuje, že je Boží Syn. Dôkazy si vyžadujú tento verdikt: Ježiš skutočne zomrel na kríži a Ježiš skutočne vstal z mŕtvych.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to teória omdlenia? Prežil Ježiš ukrižovanie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries