settings icon
share icon
Otázka

Čo je teofánia? Čo je kristofánia?

Odpoveď


Teofánia je manifestácia Boha v Biblii, ktorý je hmatateľný ľudskými zmyslami. Vo svojom najobmedzujúcejšom zmysle je to viditeľné zjavenie Boha v období Starého zákona, často, ale nie vždy, v ľudskej podobe. Niektoré z teofánií sa nachádzajú v týchto pasážach:

1. Genesis 12:7-9 – Pán sa zjavil Abrahámovi pri jeho príchode do krajiny, ktorú Boh zasľúbil jemu a jeho potomstvu.
2. Genesis 18:1-33 – Jedného dňa mal Abrahám niekoľko návštev: dvoch anjelov a samotného Boha. Pozval ich, aby prišli k nemu domov, a on a Sára ich pohostili. Mnohí komentátori sa domnievajú, že by tu mohlo ísť aj o kristofániu, predvtelené zjavenie Krista.
3. Genesis 32:22-30 – Jakob zápasil s niekým, kto sa zdal byť mužom, no v skutočnosti to bol Boh (v. 28-30). Toto mohla byť tiež Kristofánia.
4. Exodus 3:2 - 4:17 – Boh sa zjavil Mojžišovi v podobe horiaceho kra a povedal mu presne, čo chce, aby urobil.
5. Exodus 24:9-11 – Boh sa zjavil Mojžišovi s Áronom a jeho synmi a sedemdesiatim starším.
6. 5. Mojžišova 31:14-15 – Boh sa zjavil Mojžišovi a Jozuovi pri odovzdaní vedenia Jozuovi.
7. Jób 38–42 – Boh odpovedal Jóbovi z búrky a obšírne reagoval na Jóbove otázky.

Výraz „sláva Pánova“ často odráža teofániu, ako v Exodus 24:16-18; „oblakový stĺp“ má podobnú funkciu v Exodus 33:9. Teofánia je často uvedená slovami „Pán zostúpil“, ako v Genesis 11:5; 2. Mojžišova 34:5; 4. Mojžišova 11:25; a 12:5.

Niektorí komentátori Biblie veria, že kedykoľvek niekoho navštívil „anjel Pána“, bol to v skutočnosti predvtelený Kristus. Tieto zjavenia možno vidieť v Genesis 16:7-14; 1. Mojžišova 22:11-18; Kniha Sudcov 5:23; 2. Kráľov 19:35 a ďalšie pasáže. Iní komentátori veria, že to boli v skutočnosti angelofánie alebo zjavenia sa anjelov. Aj keď v Starom zákone nie sú žiadne nespochybniteľné kristofánie, každá teofánia, v ktorej Boh na seba berie ľudskú podobu, predznamenáva vtelenie, v ktorom Boh prijal podobu človeka, aby žil medzi nami ako Emanuel, „Boh s nami“ (Matúš 1:23).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je teofánia? Čo je kristofánia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries