settings icon
share icon
Otázka

Ak pár otehotnie pred uzavretím manželstva, musí uzavrieť manželstvo?

Odpoveď


Sex pred manželstvom sa v našej spoločnosti stal takým bežným, dokonca očakávaným, že mnohí vyznávajúci kresťania ho ani nepovažujú za hriech. Naša kultúra predpokladá, že ľudia nemajú toľko sebaovládania, aby sa mohli zdržať sexu až do manželstva, a tak sa táto myšlienka stala nereálnou. Božie slovo sa však nemení a Biblia nám hovorí, že sex mimo manželstva je nemorálny (Matúš 15:19; 1. Korinťanom 6:9; 6:13; 7:2; 2. Korinťanom 12:21; Galaťanom 5:19; Efezanom 5:3).

Každý človek, ktorý sa stal znovuzrodeným kresťanom tým, že svoju vieru a dôveru vložil do Krista, už nepatrí sám sebe. V 1. liste Korinťanom 6:18-20 sa píše: „Vyhýbajte sa smilstvu! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? 20 Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“

Nedodržiavanie Božieho plánu pre manželstvo, sex a rodinu má vždy za následok tieto duchovné alebo fyzické dôsledky: zarmútenie Ducha Svätého (Efezanom 4:30), pocit viny, hanba, ľútosť, strata úcty k sebe a k druhým, rozdelenie v rodinách a medzi veriacimi, zlé vzory, bolesť pre budúcich manželov, nechcené tehotenstvo, potrat a pohlavne prenosné choroby. Boh chce, aby bol sex intímnym vyjadrením lásky a oddanosti, ktoré majú zdieľať len manželia. Sex len pre fyzický pôžitok poškodzuje našu duchovnosť a vzďaľuje nás od spoločenstva s Bohom.

Každému, kto urobil chybu a mal sex mimo manželstva, môže byť odpustené, aj keď táto chyba vyústi do neplánovaného tehotenstva. V 1. Jánovom liste 1:9 sa píše: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ To neznamená, že On vymaže následky našich činov, ale môžeme byť duchovne obnovení, ak sa priznáme k svojim hriechom a budeme ich ľutovať. To znamená odvrátiť sa od svojich hriechov a prijať záväzok milovať Krista a slúžiť mu.

V niektorých prípadoch by bolo múdre uzavrieť manželstvo ešte pred narodením dieťaťa. Ak sa oddaný pár, ktorý už plánoval uzavrieť manželstvo, dopustí smilstva, ktoré má za následok tehotenstvo, pravdepodobne by bolo pre rodinu a dieťa jednoduchšie uzavrieť manželstvo ešte pred jeho narodením. Ak sa však rovnakého hriechu dopustí nezaviazaný pár, uzavretie manželstva ich v Božích očiach nenapraví. V takejto situácii ich uzavretie manželstva len pripraví na manželský neúspech. Biblia nepoučuje ľudí, či sa majú alebo nemajú za takýchto okolností zosobášiť, hoci obaja rodičia sú stále povinní dieťa citovo, duchovne a finančne podporovať.

Nikto z nás nie je pred Bohom napravený prostredníctvom skutkov. Sme spasení len vierou, keď dôverujeme Ježišovi Kristovi, že nás zachráni od našich hriechov. Biblia hovorí: „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“ (Rimanom 6:23). Boh nechce, aby sme sa pokúšali napraviť svoje chyby sami; chce, aby sme mu odovzdali svoje srdce. Ak odložíme svoju vlastnú vôľu a podriadime sa Božej zvrchovanosti, môžeme si byť istí plnohodnotným životom na zemi a miestom v nebi na večnosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak pár otehotnie pred uzavretím manželstva, musí uzavrieť manželstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries