settings icon
share icon
Otázka

Ako môj osobný, súkromný hriech ovplyvňuje iných?

Odpoveď


Ak by ste žili osamote na ostrove uprostred mora, potom by váš súkromný hriech možno neovplyvnil nikoho okrem vás. Keďže však platí, že „nikto nie je ostrov“, je veľká pravdepodobnosť, že máš rodinu alebo aspoň priateľov a známych, s ktorými prichádzaš neustále do kontaktu. Všetkých z nich sa hriech nejakým spôsobom dotkne, pretože hriech má svoje dôsledky (Rimanom 6:23). To je princíp, ktorý sa riadi vzorom stanoveným pri stvorení. Všetko stvorené má semeno, z ktorého sa rozmnožuje podľa svojho „druhu“ (1. Mojžišova 1:11,21,25). Inými slovami, nezasadíte kukuricu a neočakávate úrodu repy. Nemôžete „zasadiť“ hriech - dokonca ani v súkromí - a neočakávať, že budete žať úrodu s následkami. A následky sa vďaka ďalšiemu princípu, ktorý sa nazýva „asociácia“, dokážu vyliať na každého a na hocikoho, kto s nami príde do kontaktu. To znamená, že ľudia okolo vás môžu byť požehnaní alebo zranení asociáciou s vami a rozhodnutiami a činmi, ktoré robíte, a to súkromne aj verejne.

Stačí sa pozrieť na nedávne škandály, do ktorých boli zapletení známi evanjelický lídri, aby sme videli, aký vplyv majú „súkromné“ hriechy na iných. Keď sa na ne príde - a Biblia nám hovorí: „Vedzte, že váš hriech vás zastihne“ (4. Mojžišova 32:23) - poškodí to rodiny, priateľov, zbory a celé kresťanské spoločenstvo. A čo je ešte horšie, poškodí sa Kristova kauza, pretože neveriaci sa nám budú vysmievať a posmievať a rúhať sa jeho menu. Môže sa zdať, že ľudia hrešia bez viditeľných následkov, ale to, čo je tajné, sa jedného dňa prejaví. „Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť“ (Lukáš 8:17). Môžete úprimne povedať, že neexistuje nikto, koho by sa potom vaše tajné hriechy dotkli, ak by vyšli najavo?

Hriech, ktorý je utajovaný, vyvoláva pocit viny a pocit viny nás dokáže zmeniť. Ostatní tieto zmeny vidia a sú nimi ovplyvnení. Možno napríklad manželka nevie o manželovej závislosti od pornografie, ale jeho závislosť vedie k utajovaniu viny a zmene postoja k nej ako k sexuálnej partnerke. Ona túto zmenu vníma a špekuluje o možnej príčine - považuje ju za neatraktívnu, už ju nemiluje alebo má pomer. Hoci ani jedna z týchto vecí nie je pravdivá, dôsledky jeho „súkromného“ hriechu sú pre ňu, ich manželstvo a rodinu potenciálne zničujúce, aj keby sa jeho tajomstvo nikdy neodhalilo.

Tu je ďalšia zásada, ktorú treba zvážiť. „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí... aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí" (Matúš 6:6,18). Keď uvažujeme na základe Písma, sme schopní vidieť princíp, ktorý sa dá aplikovať pozitívne aj negatívne. To, čo robíme v skrytosti, Boh odmení otvorene. Ak sa modlíme a postíme ako k Pánovi, budeme odmenení. Je teda logické, že ak hrešíme v skrytosti, budeme za tento čin „odmenení“ aj otvorene. V každom prípade Boh vidí a vie o hriechu, či už súkromnom alebo verejnom, a nenechá hriech bez trestu.

Najväčší dôsledok súkromného, osobného hriechu je pre našu vlastnú smrteľnú dušu. V Ezechielovi 18:4 sa hovorí, že duša, ktorá zhreší, zomrie, a v Rimanom 6:23 sa píše, že odplatou za hriech je smrť. To hovorí o človeku, ktorý je prirodzeným, zvyčajným hriešnikom bez výhody nového života. Pre znovuzrodené Božie dieťa - pre toho, kto prijal Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa - existuje norma správania sa v súkromí aj na verejnosti: „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1. Korinťanom 10:31). Znovuzrodené Božie dieťa má túžbu žiť na oslavu Boha, a hoci sú chvíle, keď môžeme zlyhať a zlyhávame, Boh pre nás pripravil opatrenia, aby sme mohli byť v spoločenstve s Ním. Zasľúbil, že „ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Ján 1:9).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môj osobný, súkromný hriech ovplyvňuje iných?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries