settings icon
share icon
Otázka

Čo Biblia hovorí, ako sa správať vočí spurnému dieťaťu?

Odpoveď


Dieťa, ktoré sa správa spurne môže mať na to rôzne dôvody. Tvrdosť, neláska a prísne rodičovstvo vždy privedie do vzbury. I najposlušnejšie dieťa môže rebelovať – v sebe alebo navonok – proti takej výchove. Je zrejmé, že sa máme vyhýbať podobnému rodičovstvu. Aby sme pridali, je prirodzené, že sa deti správajú spurne voči svojim rodičom, keď sú teenageri (doba, keď budujú a spoznávaju seba).

Predpokladajúc, že spurné dieťa je tvrdohlavé, bude sa snažiť testovať hranice, kontrolovať všetko okolo seba a bude odporovať autorite. Inými slovami, spurnosť je jeho stredné meno. Ale tiež musíme vedieť, že takéto deti sú často i veľmi inteligentné a vedia pochopiť úzadie rôznych situácií a veľmi rýchlo prevezmú kontrolu nad situáciou. Tieto deti sú veľkou výzvou pre svojich rodičov.

Našťastie, Boh stvoril deti také aké sú. On ich miluje a nenechal ani rodičov bez spôsobov, ako sa správať voči takýmto deťom. Existujú biblické princípy, ako sa správať voči spurným deťom. Príslovie 22:6 hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Všetky deti by mali smerovať k Bohu. Je dôležité učiť deti Slovu Božiemu, aby pochopili, kto je Boh a ako Mu majú slúžiť. Pre dieťa so silnou vôľou je dôležitá motivácia – v jeho silnej túžbe po kontrole – tak, aby to dieťa našlo svoj „spôsob“. Spurné dieťa musí pochopiť, že ono nie je centrom sveta, ale Boh je, a že veci sa musia diať Božím spôsobom. Toto vyžaduje od rodičov, aby boli úplne podriadení tejto pravde a aby žili podľa toho. Rodič, ktorý sa protiví Bohu nebude môcť vyučiť svoje dieťa, aby bolo poslušné.

Keď deti pochopia, že Boh je ten, ktorý určuje pravidlá, nasledovný krok je priviesť deti do bodu, kde pochopia, že rodičia sú tí, ktorí sú zodpovední za svoje rodiny. Spurné deti musia pochopiť, že Boží plán je, aby rodičia viedli a aby deti nasledovali. V tomto bode nesmie byť slabosti. Dieťa so silnou vôľou si všimne slabosť a využije to maximálne, aby prevzalo kontrolu. Tento princíp podriaďovania sa autorite je veľmi dôležitý pre takéto deti. Ak sa v detstve nenaučia podriaďovať sa, tak v budúcnosti budú mať veľa konfliktov s autoritami, ako sú zamestnávatelia, polícia, zákon, atď. Rimanom 13:1-5 jasne hovorí, že každá autorita je ustanovená Bohom a my sa máme podriaďovať tým autoritám.

Spurné dieťa sa podriadi autorite iba keď dané pravidlá budú mať pre neho zmysel. Dajte mu pevný základ pre pravidlo a uistite ho, že veci sa dejú tak, ako si to Boh žiada a o tom nemožno diskutovať. Vysvetlite, že Boh dal rodičom zodpovednosť pre lásku a výchovu detí a ak rodičia v tom zlyhajú, tak sú zodpovední pred Bohom. Kedykoľvek je to možné, dovoľte dieťaťu, aby rozhodlo o nejakých veciach, aby sa necítilo úplne bezmocné. Napríklad, či pôjdeme na bohoslužby nie je diskutabilné, lebo Boh prikázal, aby sme boli v spoločnosti s veriacimi (Židom 10:25), ale deti môžu rozhodnúť, čo si oblečú (to čo je priliehavé), kde bude rodina sedieť, atď. Dajte im určitý projekt, kde sa budú môcť zapojiť, ako je napríklad plánovanie rodinného oddychu.

Ďalej, vo výchove musí byť dôslednosť a trpezlivosť. Rodičia musia dbať, aby nepovýšili svoj hlas alebo ruku v hneve. Spurné dieťa rýchlo pochopí, že rodič takto reaguje v hneve a potom to bude využívať, aby znovu doviedol do takej situácie, lebo mu to dáva pocit kontroly. Telesné karhanie nemá dobré výsledky pri takých deťoch, lebo pretrpia tú krátko trvajúcu bolesť, aby mohli rodiča priviesť do prasknutia. Mnohí rodičia, ktorí majú skúsenosť so spurnými deťmi hovoria, že počas telesného karhania sa deti smiali, takže to nie je najlepší spôsob výchovy. Pravdepodobne nikdy v živote nie je potrebnejšia trpezlivosť a sebakontrola (Galaťanom 5:23) ako pri výchove spurných detí.

Bez ohľadu na to, ako rozčuľujúce to môže byť, rodičia môžu nájsť útechu v Božom zasľúbení, že nás nebude skúšať nad naše možnosti (1. Korinťanom 10:13). Ak Boh dal rodičom spurné dieťa, buďte si istí, že dal aj spôsob, ako sa niesť s takým charakterom. Pravdepodobne ani v jednom období života nie je natoľko potrebné „sa modliť bez prestania“ (1. Tesaloničanom 5:17), ako pri výchove spurného dieťaťa. Rodičia takých detí musia tráviť mnoho času na kolenách v modlitbe za múdrosť, ktorú Boh ochotne dáva (Jakub 1:5). Nakoniec, môžeme si byť istí, že deti, ktoré sú vychované správnym spôsobom sa stávaju úspešnými ľudmi v dospelosti. Mnohé spurné deti sa stali silnými kresťanmi a používajú svoje dary, ktoré im dal Boh pre službu v Jeho kráľovstve a to ďakujúc trpezlivosti a výchove svojich rodičov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo Biblia hovorí, ako sa správať vočí spurnému dieťaťu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries