settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená mať spálené svedomie?

Odpoveď


Biblia hovorí o spálenom svedomí v 1. Timotejovi 4:2. Svedomie je Bohom dané morálne vedomie v každom z nás (Rimanom 2:15). Ak je svedomie „spálené“ - doslova „vypálené“ - potom je necitlivé. Takéto svedomie nefunguje správne; je to, akoby „duchovná jazva“ otupila zmysel pre dobro a zlo. Tak ako koža zvieraťa zjazveného ciachovačkou sa stáva otupenou voči ďalšej bolesti, tak aj srdce jedinca so spálením svedomím je znecitlivené voči morálnym bodnutiam.

Pavol v 1. Timotejovi 4:1-2 identifikuje tých, ktorí majú obarené svedomie: „Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí.“ V tomto úryvku sa dozvedáme tri veci o falošných učiteľoch, ktorí vedú druhých k odpadlíctvu: 1) sú hovorcami zlých duchov, pretože hlásajú „veci, ktoré učia démoni“; 2) sú pokryteckými klamármi, pretože nosia masku svätosti, ale sú plní klamstva; a 3) sú bezohľadní, pretože ich svedomie bolo vypálené. Tým sa mnohé vysvetľuje. Ako môžu falošní učitelia bez hanby klamať a bez výčitiek svedomia šíriť podvody? Pretože majú spálené svedomie. Už necítia, že klamať je zlé.

Na začiatku listu Pavol hovorí o „dobrom svedomí“ v protiklade k spálenému svedomiu: k „Božiemu plánu“, hovorí, sa prichádza skrze vieru a lásku, ktorá je „prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery“ (1. Timotejovi 1:4-5). Dobré svedomie má schopnosť rozlíšiť dobro od zla a je bez pocitu viny. Človek s dobrým svedomím si zachováva bezúhonnosť. Teší sa zo spoločenstva s tými, ktorí „chodíme vo svetle, ako on [Ježiš] je vo svetle“ (1. Jánov 1:7). Diablove lži sú pre človeka s dobrým svedomím anatémou. Namiesto toho, aby nasledoval lži odpadlíkov, bude bojovať „dobrý boj, aby... mal vieru a dobré svedomie“ (1. Timotejovi 1:18-19).

Príslovia 6:27 kladú rečnícku otázku, aby ilustrovali dôsledky cudzoložstva: „Môže vari muž v hrudi držať oheň a nespáliť si odev?“ Parafrázujúc túto otázku v súvislosti s falošným učením: „Môže odpadlík rozdávať ohnivé lži pekla bez toho, aby sa mu spálilo svedomie?“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená mať spálené svedomie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries