settings icon
share icon
Otázka

Učí Biblia situačnú etiku?

Odpoveď


Situačná etika je osobitný pohľad na morálnu etiku, ktorý tvrdí, že morálka činu je určená jeho kontextom. Situačná etika tvrdí, že ak existuje dobro a zlo, je to určené požadovaným výsledkom situácie. Situačná etika sa líši od morálneho relativizmu v tom, že morálny relativizmus tvrdí, že neexistuje správne alebo nesprávne. Situačná etika zahŕňa etický kódex, v ktorom splnenie potrieb každej situácie určuje, čo je správne alebo nesprávne.

Od začiatku do konca je Biblia pravdivá, konzistentná a použiteľná. Učí Biblia, napomína alebo sa dokonca prikláňa k obhajovaniu situačnej etiky? Krátka odpoveď je „nie“. Uvažujme o troch zásadách:

1) Boh je stvoriteľ a udržiavateľ. 2) Celé Božie Slovo je pravdivé. Dokonca aj tie časti, ktoré sa nám nepáčia alebo ktorým nerozumieme. 3) Čo je správne a nesprávne je určené a definované tým, kto je Boh.

1. Boh je stvoriteľ a udržiavateľ. Situačná etika tvrdí, že morálka je určená okolím alebo okolnosťami. Božie Slovo hovorí, že morálka je určená Božou suverenitou, keďže On je Stvoriteľ a udržiavateľ. A to nie je vec sémantiky, ale faktu. Aj keby Boh dal príkaz jednej skupine ľudí a zakázal to inej skupine, rozhodnutie, či je to správne alebo nesprávne, etické alebo nie, nie je založené na situácii, ale skôr na Božom príkaze. Rimanom 3:4 hovorí: "Boh je pravdivý a každý človek luhár,"

2. Celé Božie Slovo je pravdivé. Naznačovať, že Biblia obhajuje situačnú etiku, by znamenalo, že sú v nej obsiahnuté chyby. To nie je možné. Nie je to možné, pretože číslo 1, Boh je Stvoriteľ a udržiavateľ.

3. Správne a nesprávne je definované tým, kto je Boh. Láska je Božou prirodzenosťou. On definuje, čo je láska, nie tým, čo robí, ale jednoducho tým, kým je. Biblia hovorí: „Boh je láska“ (1. Ján 4:16). Láska je nezištná a ohľaduplná k druhým, nikdy nehľadá svoju slávu alebo potešenie (1. Korinťanom 13). Preto na základe toho, kto je Boh, Biblia, ktorá je daná Bohom a je úplne pravdivá, nemôže obsahovať systém etiky, ktorý by sám osebe odporoval Božej povahe. Situačná etika stanovuje čo je správne a nesprávne, aby potešila väčšinu alebo jedného človeka zo sebectva. Láska je opak. Láska sa snaží povzbudzovať a budovať druhých.

Dva základné problémy situačnej etiky sú realita absolútnej pravdy a koncept skutočnej lásky. Biblia učí absolútnu pravdu, ktorá vyžaduje, aby dobro a zlo vopred určil Svätý Boh. A láska – Božia definícia pravej, čestnej a skutočnej lásky – nenecháva priestor pre sebecké alebo nečisté motivácie. Aj keby niekto povedal, že situácia si vyžaduje nezištnosť, stále je to ľudské a nie božské odhodlanie. Dôvody ľudskej bytosti na určenie toho, čo je najlepšie, bez skutočnej lásky, sú v podstate sebecké.

Čo sa teda stane, keď veci vyzerajú správne, ale Boh hovorí, že sú nesprávne? Musíme dôverovať Božej zvrchovanosti a dôverovať, „že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ (Rimanom 8:28). Ak patríme Kristovi, Boh nám dal svojho Ducha (Ján 16) a skrze Neho máme pochopenie toho, čo je správne a čo nesprávne. Skrze Neho sme usvedčení, povzbudení a vedení k spravodlivosti. Úprimná túžba poznať pravdu o veci spojená s hľadaním Boha bude odmenená Božou odpoveďou. „Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení“ (Matúš 5:6).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Učí Biblia situačnú etiku?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries