settings icon
share icon
Otázka

Je v pozitívnom myslení nejaká sila?

Odpoveď


Jedna z definícií pozitívneho myslenia je „akt preskúmania myšlienkových procesov s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a potom použiť vhodné nástroje na zmenu týchto myšlienok pozitívnym, cieľavedomým spôsobom“. Samozrejme, pozitívne myslenie nie je zlé. Problém spojený s „pozitívnym myslením“ spočíva v presvedčení, že v pozitívnom myslení je akási nadprirodzená sila. V tomto veku rozbujneného falošného učenia a rozriedenej teológie vynikla sila pozitívneho myslenia ako jeden z najobľúbenejších omylov. Falošné doktríny sú si podobné v tom, že ide o ľudské predstavy, ktoré sa maskujú ako pravda. Jednou z takýchto ľudských myšlienok je sila pozitívneho myslenia.

Myšlienku sily pozitívneho myslenia spopularizoval Dr. Norman Vincent Peale vo svojej knihe Sila pozitívneho myslenia (1952). Podľa Peala môžu ľudia zmeniť budúce výsledky a udalosti tým, že si ich „premyslia“. Sila pozitívneho myslenia podporuje sebadôveru a vieru v seba samého; prirodzene vedie k falošnej viere v „zákon príťažlivosti“, ako napísal Peale: „Keď očakávate to najlepšie, uvoľňujete vo svojej mysli magnetickú silu, ktorá má podľa zákona príťažlivosti tendenciu priniesť vám to najlepšie.“ Samozrejme, nie je nič biblické na tom, že myseľ človeka vyžaruje „magnetickú silu“, ktorá priťahuje dobré veci na jeho obežnú dráhu. V skutočnosti je na takejto predstave veľa nebiblického.

V knihe Sila pozitívneho myslenia Peale použil chybné náboženské koncepty a subjektívne psychologické teórie na presadzovanie falošnej verzie viery a nádeje. Jeho teória je súčasťou hnutia „svojpomoci“, v rámci ktorého sa človek snaží vytvoriť si vlastnú realitu pomocou ľudského úsilia, správnych mentálnych obrazov a sily vôle. Realita je však pravda a pravda sa nachádza v Biblii. Ľudia si nemôžu vytvoriť vlastnú realitu tým, že si ju vyfantazírujú alebo premyslia. Pealeova teória je chybná, pretože ju nezaložil na pravde.

Zástancovia sily pozitívneho myslenia tvrdia, že ich výskumy potvrdzujú platnosť tejto teórie. O súbore údajov sa však vedú rozsiahle diskusie. Niektoré zistenia naznačujú, že existuje pozitívna korelácia medzi pozitívnym pohľadom a výkonom, ale to je ďaleko od toho, aby pozitívne myšlienky vytvárali výsledok. Výskum naznačuje, že ľudia s pozitívnymi postojmi majú tendenciu mať vyššie sebavedomie a lepšie skúsenosti v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú pesimistické názory. Na druhej strane neexistujú žiadne podložené dôkazy, ktoré by podporovali myšlienku, že myšlienky môžu kontrolovať výsledky. Pozitívne myslenie nemá prirodzenú silu meniť budúcnosť.

Každý dobrý dar pochádza zhora od Boha (Jakub 1:17), nie zo sily pozitívneho myslenia. Najlepším darom zo všetkých je Duch Svätý, ktorý v nás prebýva (Lukáš 11:13). Biblia hovorí, že človek nemôže byť „dobrý“ sám od seba (Izaiáš 64:6). Jediné dobro v nás pochádza zo spravodlivosti Ježiša Krista aplikovanej na náš účet (Efezanom 2:1-5; Filipanom 3:9). Keď v nás prebýva Duch Svätý, začína proces posväcovania, v ktorom nás premieňajúca moc Ducha Svätého robí podobnejšími Ježišovi.

Ak sa chceme zlepšiť a uskutočniť pozitívne zmeny, potrebujeme viac než len silu pozitívneho myslenia. Skutočná duchovnosť sa vždy začína a končí naším vzťahom ku Kristovi. Kľúčom k zmene života človeka je Duch Svätý, nie naše myšlienky a nie iba naša snaha. Keď sa aktívne odovzdáme Duchu, On nás premení. Namiesto toho, aby sme hľadali pomoc v psychoblábole, pseudonáboženských knihách alebo v samospádom vytvorenej sile pozitívneho myslenia, mali by sme sa spoliehať na to, čo nám už Boh dal prostredníctvom svojho Ducha: „máme myseľ Kristovu“ (1. Korinťanom 2:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je v pozitívnom myslení nejaká sila?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries