settings icon
share icon
Otázka

Čo je sedem dispenzácií?

Odpoveď


Dispenzacionalizmus je metóda interpretácie histórie, ktorá rozdeľuje Božie dielo a zámery voči ľudstvu do rôznych časových období. Zvyčajne je identifikovaných sedem dispenzácií, hoci niektorí teológovia veria, že ich je deväť. Iní počítajú len tri alebo až tridsaťsedem období. V tomto článku sa obmedzíme na sedem základných dispenzácií, ktoré sa nachádzajú v Písme.

Prvá dispenzácia sa nazýva Dispenzácia nevinnosti (Genesis 1:28-30 a 2:15-17). Táto dispenzácia pokrývala obdobie Adama a Evy v rajskej záhrade. V tejto dispenzácii boli Božie príkazy (1) naplniť zem deťmi, (2) podmaniť si zem, (3) mať nadvládu nad zvieratami, (4) starať sa o záhradu a (5) zdržať sa jedenia ovocia zo stromu poznania dobra a zla. Boh varoval pred trestom fyzickej a duchovnej smrti za neposlušnosť. Táto dispenzácia bola krátkodobá a skončila sa neposlušnosťou Adama a Evy, keď jedli zo zakázaného ovocia a ich vyhnaním zo záhrady.

Druhá dispenzácia sa nazýva Dispenzácia svedomia a trvala asi 1 656 rokov od vysťahovania Adama a Evy zo záhrady až do potopy (Genesis 3:8-8:22). Táto dispenzácia ukazuje stav ľudstva, ak je ponechané na jeho vlastnú vôľu a svedomie, ktoré boli poškvrnené prirodzenosťou dedičného hriechu. Päť hlavných aspektov tejto dispenzácie je 1) zlorečenie hadovi, 2) zmena údelu žien a rodenie detí, 3) zlorečenie zemi/prírode, 4) uloženie namáhavej práce ľudstvu pre zabezpečenie potravy a 5) prísľub: Kristus ako semeno, ktoré rozdrví hlavu hada (Satana).

Tretia dispenzácia je dispenzácia ľudskej vlády, ktorá sa začala v Genesis 8. Boh zničil život na zemi potopou, zachránil len jednu rodinu, aby znovu naštartoval ľudskú rasu. Boh dal Noemovi a jeho rodine tieto sľuby a príkazy:

1. Boh už nebude viac zlorečiť zemi.
2. Noe a rodina majú naplniť zem ľuďmi.
3. Budú mať nadvládu nad zvieratami.
4. Majú dovolené jesť mäso.
5. Je ustanovený zákon o treste smrti.
6. Už nikdy nedôjde k ďalšej celosvetovej potope.
7. Znamením Božieho zasľúbenia bude dúha.

Noachovi potomkovia sa nerozptýlili a nenaplnili zem tak, ako to prikázal Boh, čím zlyhali vo svojej zodpovednosti v tejto dispenzácii. Asi 325 rokov po potope začali obyvatelia zeme stavať vežu, veľký pamätník ich solidarity a hrdosti (Genesis 11:7-9). Boh stavbu zastavil, dal ľuďom rôzne jazyky a presadil tak svoj príkaz aby naplnili zem. Výsledkom bol vzostup rôznych národov a kultúr. Od tohto bodu sú ľudské vlády realitou.

Štvrtá dispenzácia, nazvaná Dispenzácia zasľúbenia, začala Abrahámovým povolaním, pokračovala životom patriarchov a skončila sa odchodom židovského národa z Egypta, čo bolo obdobie asi 430 rokov. Počas tejto dispenzácie Boh vytvoril veľký národ, ktorý si vyvolil za svoj ľud (Genesis 12:1 – 2. Mojžišova 19:25).

Základným prísľubom počas Dispenzácie zasľúbenia bola Abrahámova zmluva. Tu sú niektoré z kľúčových bodov tejto bezpodmienečnej zmluvy:

1. Z Abraháma vzíde veľký národ, ktorý Boh požehná pozemským a duchovným blahobytom.
2. Boh zvelebí Abrahámovo meno.
3. Boh požehnal tých, ktorí žehnajú Abrahámovým potomkom, a preklial tých, ktorí ich preklínajú.
4. V Abrahámovi budú požehnané všetky pokolenia zeme. Toto je naplnené v Ježišovi Kristovi a Jeho diele spásy.
5. Znamením zmluvy je obriezka.
6. Táto zmluva, ktorá bola opakovaná Izákovi a Jakobovi, sa obmedzuje na hebrejský ľud a 12 kmeňov Izraela.

Piata dispenzácia sa nazýva Dispenzácia zákona. Trvala takmer 1500 rokov, od Exodu až po jej pozastavenie po smrti Ježiša Krista. Táto dispenzácia bude s určitými úpravami pokračovať počas Milénia . Počas vynášania Zákona sa Boh konkrétne zaoberal židovským národom prostredníctvom Mojžišovej zmluvy alebo Zákona, ktorý sa nachádza v Exodus 19–23. Dispenzácia zahŕňala chrámové uctievanie, ktoré mali na starosť kňazi, s ďalším usmerňovaním prostredníctvom Božích prorokov. Nakoniec, kvôli neposlušnosti ľudu voči zmluve, kmene Izraela stratili Zasľúbenú zem.

Šiesta dispenzácia, tá, v ktorej teraz žijeme, je dispenzácia milosti. Začalo to Novou zmluvou v Kristovej krvi (Lukáš 22:20). Tento „vek milosti“ alebo „cirkevný vek“ nastáva medzi 69. a 70. týždňom v Danielovi 9:24. Začína smrťou Krista a končí vytrhnutím cirkvi (1. Tesalonickým 4). Táto dispenzácia je celosvetová a zahŕňa Židov aj pohanov. Zodpovednosťou človeka počas doby milosti je veriť v Ježiša, Božieho Syna (Ján 3:18). V tejto dispenzácii Duch Svätý prebýva vo veriacich ako Utešiteľ (Ján 14:16-26). Táto dispenzácia trvá už viac ako 2000 rokov a nikto nevie, kedy sa skončí. Vieme, že skončí vytrhnutím všetkých znovuzrodených veriacich zo zeme, ktorí odídu do neba s Kristom. Po vytrhnutí budú Božie súdy trvať sedem rokov.

Siedma dispenzácia sa nazýva Tisícročné kráľovstvo Krista a bude trvať 1000 rokov, kým bude na zemi vládnuť sám Kristus. Toto Kráľovstvo naplní proroctvo židovskému národu, že Mesiáš/Kristus sa vráti a bude ich Kráľom. Jediní ľudia, ktorí môžu vstúpiť do Kráľovstva, sú znovuzrodení veriaci z Veku milosti a spravodliví, ktorí prežili sedem rokov súženia. Žiadna nespasená osoba nemá povolený prístup do tohto kráľovstva. Satan bude spútaný počas 1000 rokov. Toto obdobie končí posledným súdom (Zjavenie 20:11-14). Starý svet bude zničený ohňom a bude stvorené nové nebo a nová zem zo Zjavenia 21 a 22.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je sedem dispenzácií?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries