settings icon
share icon
Otázka

Ako by sa kresťan mal pozerať na sebadôveru?

Odpoveď


Mnohí definujú sebadôveru ako „pocit, ktorý je založený na schopnostiach, výsledkoch, finančných prostiedkoch, atď.“ Takýto pocit môže priviesť k tomu, že sa osoba bude cítiť samostatná a pyšná a bude sa kochať v sebaoslave a to sa protiví Bohu. Jakub 4:6 hovorí: „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ Ak sa budeme spoliehať iba na veci, ktoré nám núka tento svet, nakoniec zostaneme iba s pocitom pýchy. Ježiš hovorí: „ak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme.“ (Lukáš 17:10).

Toto neznamená, že kresťan nemá mať sebadôveru. To znamená, že seba nemáme vnímať ako dobrú osobu kvôli tomu, čo robíme, ale kvôli tomu, kým sme v Kristovi. Máme sa pokoriť pred Ním a On nás povýši. Žalm 16:2 hovorí: „Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!“ Kresťan buduje svoju sebadôveru vo vzťahu s Bohom. A naša hodnota je vysoká, lebo Boh zaplatil cenu tým, že dal svojho Syna, aby zomrel za nás.

Z jednej strany je nízka sebadôvera opakom pýchy, ale na druhej strane je nízka sebadôvera aj formou pýchy. Niektorí ľudia majú nízku sebadôveru, lebo chcú, aby ich iní ľudia ľutovali, aby si ich všímali a povoľovali im. To môže byť spôsob, ako chcú upútať pozornosť na seba a to sa rovná pýche. Je to iba iný spôsob ako sa dostať do toho istého cieľa. Nemame byť sebeckí, ale máme zomrieť sebe a každý pohľad usmerený na seba máme odraziť na Boha, ktorý nás stvoril a udržuje.

Biblia hovorí, že nám Boh dal hodnotu, keď nás vykúpil, aby sme boli Jeho ľud (Efežanom 1:14). A kvôli tomu je jedine On hodnen chvály a uctievania. Keď máme zdravú sebadôveru, budeme hodnotiť seba tak, aby sme sa vzdialili od hriechu, ktorý nás obkľučuje. Máme sa správať pokorne a myslieť na iných a nie iba na seba (Filipanom 2:3). Rimanom 12:3 nás upozorňuje: „Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by sa kresťan mal pozerať na sebadôveru?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries