settings icon
share icon
Otázka

Aké by malo byť poradie priorít v rodine?

Odpoveď


Biblia neuvádza krok po krok poriadok rodinných vzťahov. Akokoľvek, môžeme pozrieť do písma a nájsť všeobecné princípy pre rodinné vzťahy. Boh je na prvom mieste: 5 Mojžišova 6:5 „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ Naše srdce, duša a sila majú byť podriadené lásky k Bohu a On má byť na prvom mieste.

Ak ste v manželstve, partner je na druhom mieste. Muž v manželstve má milovať svoju ženu, ako čo Kristus miloval cirkev (Efezanom 5:25). Kristovi na prvom mieste – po poslušnosti Otcovi – bola cirkev. On je príkladom, ktorý by manžel mal nasledovať: najprv Boh, potom žena. Rovnakým spôsobom sa ženy majú podriaďovať mužom „ako Pánovi“ (Efežanom 5:22). Princíp je, že manžel je na druhom mieste a Boh je na prvom.

Na základe toho, že muž a žena sú na druhom mieste v Božích prioritách a na základe toho, že muž a žena sú jedno telo (Efežanom 5:31) je jasné, že výsledok manželského vzťahu – deti – by mali byť nasledovná priorita. Rodičia by mali vychovávať deti, ktoré sú nasledovná generácia ľudí, ktorí budú milovať Pána celým svojim srdcom (Príslovia 22:6; Efezanom 6:4) znovu poukazujúc, že Boh je na prvom mieste. Všetky rodinné vzťahy by to mali reflektovať.

5. Mojžišova 5:16 hovorí, že si máme ctiť rodičov, aby sme dlho žili a aby sa nám dobre vodilo. Veková hranica nie je uvedená, čo nám hovorí, že kým sú naši rodičia živí, máme si ich ctiť. Samozrejme, keď je dieťa dospelé nie je povinné poslúchať rodičov, ale neexistuje veková hranica pre uctievanie. Z toho môžeme uzavrieť, že rodičia sú nasledovní na zozname priorít po Bohu, partneroch a deťoch. Po rodičoch prichádza ostatok rodiny (1. Timoteovi 5:8).

Po rodine na zozname priorít nasledujú veriaci. Rimanom 14 hovorí, aby sme nesúdili bratov alebo aby sme nekonali nič čo pohorší kresťanov. Veľká časť 1. listu Korinťanom hovorí o tom, ako by cirkev mala žiť v súlade, milujúc jeden druhého. Ďalšie veci týkajúce sa bratov a sestier v Kristovi sú „slúžiť jeden druhému v láske“ (Galaťanom 5:13); „byť dobrotivý jeden druhému odpúšťajúc si ako čo aj Kristus odpustil nám“ (Efežanom 4:32); „posmeľovať jeden druhého a budovať sa“ (1. Tesalonickým 5:11); „uvažovať o tom, ako môžeme posmeliť jeden druhého k láske a k dobrým dielam“ (Židom 10:24). Nakoniec prichádza ostatok sveta (Matúš 28:19), ktorému máme priniesť evanjelium a učiniť ich učeníkmi.

Na záver, poriadok priorít je nasledovný: Boh, partner, deti, rodičia, rodina, bratia a sestry v Kristovi, ostatok sveta. I keď niekedy musíme urobiť rozhodnutie, že jednej osobe sa viacej venujeme ako inej, predsa cieľ je, aby sme nezanedbávali ani jeden vzťah. Biblická rovnováha je dovoliť Bohu, aby nás zlepšil v našich vzťahoch, v rodine a mimo rodiny.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké by malo byť poradie priorít v rodine?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries