settings icon
share icon
Otázka

Čo je to reformovaná teológia?

Odpoveď


Zhruba povedané, reformovaná teológia zahŕňa každý systém, ktorý má svoje korene v reformácii, ktorá sa udiala v 16. storočí. Pravdaže, reformátori založili svoje učenie na Písme, tak ako naznačili vo svojom kréde „solo scriptura“, takže reformovaná teológia nie je „nový“ systém, ale je to systém, ktorý pokračuje v apoštolskom učení.

Celkovo, reformovaná teológia sa drží Písma, zvrchovanosti Božej, spasenia z milosti skrze Ježiša Krista a nevyhnutnosti evanjelia. Porovnáva sa so zmluvnou teológiou, lebo dáva dôraz na zmluvu medzi Bohom a Adamom a na novú zmluvu, ktorá je ustanovená Ježišom Kristom (Lukáš 22:20).

Autorita Písma. Reformovaná teológia učí, že Biblia je inšpirovaná Bohom a je dostatočná v každom ohľade viery a praktického života.

Božia zvrchovanosť. Reformovaná teológia učí, že Boh vládne nad celým stvorenstvom. Ustanovil všetky veci a deje, takže nie je prekvapený okolnosťami. Toto neobmedzuje vôľu stvorenstva, a ani nehovorí, že je Boh autorom hriechu.

Spasenie z milosti. Reformovaná teológia učí, že sa Boh vo svojej milosti rozhodol, že vykúpi ľudí pre Neho, a tak ich oslobodil z hriechu a smrti. Reformované učenie spasenia sa predstavuje v piatich bodoch (päť bodov kalvinizmu).

Úplná skazenosť. Človek je bezmocný v jeho hriešnom stave a je pod hnevom Božím a vôbec sa nemôže páčiť Bohu. Úplná skaznosť tiež znamená, že človek nebude hľadať Boha, kým ho Boh neprivedie k tomu (1. Mojžišova 6:5; Jeremiáš 17:9; Rimanom 3:10-18).

Bezpodmienečná voľba. Boh si vo večnej minulosti vyvolil hriešnikov, ktorých človek nemôže spočítať (Rimanom 8:29-30; 9:11; Efezanom 1:4-6, 11-12).

Obmedzené zmierenie. Alebo „konkrétne vykúpenie“. Kristus trpel za hriech a tak svojou smrťou zaplatil za život hriešnikov. Inými slovami, On priniesol spasenie tým, ktorí sú vyvolení (Matúš 1:21; Ján 10:11; Skutky 20:28; Rimanom 8:32; Efežanom 5:25).

Neodolateľná milosť. Vo svojej hriešnej prirodzenosti, človek sa protiví Božej láske, ale milosť Božia pracuje v jeho srdci a spôsobuje, aby človek túžil po tom, čo niekedy odmietal. To znamená, že Božia milosť vykoná to, čo má vykonať pre spasenie vyvolených (Ján 6:37, 44; 10:16).

Vytrvalosť svätých. Boh chráni svojích svätých, aby neodpadli; čo znamená, že spasenie je večné (Ján 10:27-29; Rimanom 8:29-30; Efežanom 1:3-14).

Nutnosť evanjelizácie. Reformovaná teológia učí, že kresťania majú meniť tento svet, duchovne skrze evanjelizáciu a spoločensky skrze svätý život a humanizmus.

Ostatné charakteristiky reformovanej teológie sa týkajú dodržiavania dvoch sviatostí (krstu a večery Pánovej), prerušenie duchovných darov (duchovné dary viac nie sú potrebné pre cirkev) a „nepovolenecký“ náhľad na Písmo. Reformovaná cirkev považuje spisy Johna Kalvina, Ulricha Zwingliho a Martina Luthera za veľmi hodnotné. Westminsterské vierovyznanie sa pripája k teológii reformovanej tradície. Moderné cirkvi, ktoré sa pridŕžajú reformovanej tradície sú prezbyteriáni, kongregacionalisti a niektorí baptisti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to reformovaná teológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries