settings icon
share icon
Otázka

Čo je to redakčná a vyššia kritika?

Odpoveď


Radakčná a vyššia kritika sú iba niektoré formy biblických kritík. Ich cieľom je preskúmať Písmo a urobiť rozhodnutia týkajúce sa ich autorstva, historickosti a dátumu písania. Väčšina z týchto metód sa pokúšaju zničiť biblické texty.

Biblické kritiky môžeme rozdeliť na dve hlavné formy: vyššia a nižšia kritka. Nižšia kritika je vlastne pokus nájsť originálne zápisy, pretože už nemáme pôvodné biblické spisy. Vyššia kritika sa zaoberá originalitou textu. Otázky sú nasledovné: Kedy bola presne napísaná? Kto ju vlastne písal?

Mnohí kritici, ktorí sa tomu venujú neveria v Božiu inšpiráciu Písma, a preto používajú tieto otázky, aby odmietli prácu Ducha Svätého v životoch autorov Písma. Oni veria, že Starý zákon bol iba zhrnutím ústnych tradícií a že neboli vlastne zapísané, kým Izrael nebol odvedený do zajatia do Babylonu 586 p.n.l.

Samozrejme, že v Biblii môžeme videť, že Mojžiš napísal Zákon a prvých päť kníh Starého zákona. Ak tieto knihy v skutočnosti nenapísal Mojžiš, a nie až o mnoho rokov potom, čo bol založený národ Izrael, títo kritici by mohli tvrdiť o nepresnosti toho, čo bolo napísané a mohli by vyvrátiť autoritu Božieho slova. Ale to nie je pravda. (Pre ďalšiu diskusiu o Mojžišovom autorstve prvých 5 kníh Biblie, pozrite si naše články o dokumentárnej hypotéze a teórii JEDP). Redakčná kritika hovorí, že autori evanjelií boli iba ľudia, ktorí zapísali ústne tradície a nie priami autori samotných evanjelií. Jeden z kritikov, ktorý zastáva názor redakčnej kritiky hovorí, že cieľom ich štúdia je nájsť „teologickú motiváciu“ za autorovým výberom a zostavovaním tradícií, či iných písomných materiálov v kresťanstve.

V podstate to, čo vidíme vo všetkých týchto formách biblickej kritiky je snaha niektorých kritikov oddeliť pôsobenie Ducha Svätého pri písaní presného spoľahlivého dokumentu Božieho slova . Autori Biblie vysvetlili ako sa píše Písmo: „Každé písmo je vdýchnuté od Boha.“ (2. Timoteovi 3:16). Boh je ten, ktorý dal ľuďom slová, ktoré chcel aby boli zaznamenané. Apoštol Peter napísal: „Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2. Petrova 1:20-21). Peter tu hovorí, že tieto slová neboli vysnívané v mysli človeka, vytvorené jednoducho človekom, ktorý chcel niečo zapísať. Ale bol to človek vedený Duchom Svätým. Duch Svätý im povedal, čo majú zapísať. Takže nie je potrebné kritizovať autentickosť Písma, lebo vieme, že Boh viedol ľudí k tomu, čo majú písať.

Ešte jeden verš môže byť zaujímavý pri dokazovaní autentickosti Božieho slova: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ (Ján 14:26). Tu Ježiš hovoril, že čoskoro pôjde do neba, ale že príde Duch Svätý, ktorý im pripomenie všetko, čo On učil tu na zemi, takže to budú môcť zapísať. Boh stál za autorstvom a zachovaním Písma.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to redakčná a vyššia kritika?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries