settings icon
share icon
Otázka

Je prizývanie Ježišovej krvi biblická?

Odpoveď


„Prizývanie Ježišovej krvi“ v modlitbe je učenie, ktoré možno vystopovať u niektorých prvých vodcov hnutia „Slovo viery“. Keď ľudia hovoria o „prizývanie Ježišovej krvi v modlitbe", majú na mysli prax „domáhania sa“ Kristovej moci nad každým problémom pomocou frázy „Prizývam o Ježišovu krv na _______“.

„Prizývanie Ježišovej krvi“ nemá v Písme žiaden základ. V Biblii nikto nikdy „neprizýval o Kristovu krv“. Tí, ktorí „prizývajú krv“, to robia, akoby v týchto slovách bolo niečo magické alebo akoby ich použitím bola ich modlitba nejako mocnejšia. Toto učenie sa zrodilo z mylného a heretického pohľadu na modlitbu, podľa ktorého modlitba v skutočnosti nie je nič iné ako spôsob manipulácie s Bohom, aby sme dostali to, čo chceme, a nie modlitba za to, aby sa splnila jeho vôľa. Celé hnutie Slovo viery je založené na falošnom učení, že viera je sila a ak sa budeme modliť s dostatočnou vierou, Boh nám zaručí zdravie, bohatstvo a šťastie a vyslobodí nás z každého problému a každej situácie. V tomto ponímaní je Boh jednoducho spôsob, ako získať to, čo chceme, namiesto toho, aby bol svätým, zvrchovaným, dokonalým a spravodlivým Stvoriteľom, ako ho zjavuje Biblia.

Tí, ktorí učia toto falošné Slovo viery, majú povýšenecký pohľad na človeka a naše „právo“ prosiť o to, čo chceme, a dosiahnuť, aby Boh reagoval tak, ako chceme my. To je v rozpore s pravou biblickou vierou, ktorej príkladom je Pavlov život a jeho prístup k utrpeniu a skúškam. Pavol v 2. liste Timotejovi napísal, že „všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní.“ (2. Timotejovi 3:12). Slovo viery však učí, že ak trpíme, sme chorí alebo zápasíme s hriechom, je to preto, že nemáme dostatočnú vieru alebo že sa neprosíme o Ježišovu krv, aby sme si vyžiadali to, čo nám právom patrí. Nevidíme však, že by Pavol prizýval Kristovu krv alebo si nárokoval to, čo mu „právom patrí“, keď čelil skúškam a prenasledovaniu. Namiesto toho vidíme jeho neochvejnú vieru v Krista bez ohľadu na situáciu: „viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa“ (2. Timotejovi 1:12).

Pavol sa „naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipanom 4:11-13). Pavlova viera spočívala len v Kristovi a on mohol s presvedčením povedať: „Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.“ (2. Timotejovi 4:18).

„Prizývanie krvi“, ako sa bežne praktizuje, má viac spoločného s mystikou - opakovaním magickej formulky a nádejou, že to funguje - ako s biblickou modlitbou. Vyslovenie určitých slov neurobí naše modlitby magicky mocnejšími. Okrem toho „prizývanie Kristovej krvi“ nie je potrebná na to, aby sme porazili satana. On už bol porazený, a ak sme skutočne znovuzrodení, satan nad nami nemá inú moc, než akú Boh dovolí pre svoj zámer a slávu. V liste Kolosanom 1:13-14 je to úplne jasné: „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“

Namiesto toho, aby kresťania „prizývali Kristovu krv“, aby ich ochránila alebo posilnila, mali by poslúchať príkaz v Jakubovom liste 4:7: „Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.“ Namiesto toho, aby sme praktizovali nebiblický model modlitby, máme sa riadiť jednoduchými predpismi Písma - viesť čistý život pred Bohom, vziať do zajatia všetky svoje myšlienky, aby sme nedali priestor hriechu, vyznať svoje hriechy, keď zlyháme v týchto prvých dvoch predpisoch, a obliecť si celú Božiu výzbroj, ako je to uvedené v Efezanom 6:13-17.

Biblia nám dáva množstvo návodov na víťazný život v Kristovi a prizývanie „Ježišovej krvi“ medzi ne nepatrí. Boli sme očistení Kristovou krvou a on je naším veľkňazom a prostredníkom, ktorý „žije neustále, aby sa za nich prihováral“ (Hebrejom 7:25). Ako Jeho ovce sme už pod Jeho ochranou; jednoducho musíme žiť deň čo deň s dôverou v Neho, čo už prisľúbil a zabezpečil.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je prizývanie Ježišovej krvi biblická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries