Ako sa môžem pripraviť na manželstvo?


Otázka: Ako sa môžem pripraviť na manželstvo?

Odpoveď:
Biblická príprava na manželstvo je presne taká istá, ako príprava na akékoľvek iné životné snahy. Je princíp, ktorý by mal pokrývať všetky stránky životov ľudí, ktorí sú znovuzrodení veriaci: „Miluj Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.“ (Matúš 22:37). Toto nie je žiadny ľahkomyseľný príkaz. Pre veriacich to je stredobodom životov. Je to voľba, že sa zameriame na Boha a Jeho Slovo celým naším srdcom, takže naša duša a myseľ je zamestnaná vecami, ktoré sa Mu budú páčiť.

Vzťah, ktorý máme s Bohom skrze Pána Ježiša Krista je to, čo stavia všetky iné vzťahy do perspektívy. Vzťah v manželstve je založený na modeli Krista a Jeho cirkvi (Efezským 5:22-33). Každá stránka našich životov je riadená naším záväzkom, ako veriacich, žiť podľa prikázaní a nariadení Pána. Naša poslušnosť voči Bohu a Jeho Slovu nás vybavuje na to, aby sme naplnili úlohy v manželstve a vo svete, ktoré nám boli dané Bohom. A úlohou každého znovuzrodeného veriaceho je osláviť Boha vo všetkých veciach (1 Korintským 10:31).

Na to, aby sme sa pripravili na manželstvo je potrebné, aby sme chodili hodne nášho povolania v Kristovi Ježišovi a aby sme boli v blízkosti s Bohom skrze Jeho Slovo (2 Timoteovi 3:16-17), aby sme sa zamerali na poslušnosť vo všetkých veciach. Neexistuje žiadny jednoduchý plán, ktorým sa môžeme naučiť ako kráčať s Bohom v poslušnosti. Je to rozhodnutie, ktoré musíme urobiť každý deň. Rozhodnutie, že odložíme stranou všetky svetské svetonázory a namiesto toho budeme nasledovať Boha. Kráčať hodne Krista znamená, že sa v pokore deň čo deň skloníme pred jedinou Cestou, jedinou Pravdou a jediným Životom. To je príprava, ktorú potrebuje každý veriaci na to, aby bol pripravený na ten úžasný dar, ktorý voláme manželstvo.

Osoba, ktorá je duchovne zrelá a kráča s Bohom je viac pripravená na manželstvo, než ktokoľvek iný. Manželstvo vyžaduje záväzok, vášeň, pokoru, lásku a rešpekt. Tieto črty sú najviac viditeľné v osobe, ktorá má intímny vzťah s Bohom. Ako sa pripravujeme na manželstvo, tak by sme sa mali zamerať na to, aby sme umožnili Bohu nás formovať a modelovať do muža alebo ženy, akým chce, aby sme sa stali (Rímskym 12:1-2). Ak sa Mu poddáme, tak On nám umožní, aby sme boli pripravení na manželstvo, keď ten úžasný deň príde.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Ako sa môžem pripraviť na manželstvo?