settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí preterizmus o posledných časoch?

Odpoveď


Preterizmus interpretuje knihu Zjavení ako obraz konfliktov rannej cirkvi, nie ako popis toho, čo sa udeje na konci vekov. Preterizmus popiera väčšinu proroctiev v knihe Zjavení. Do rozličnej hĺbky preterizmus kombinuje alegorické a symbolické vykladanie, s predstavou toho, že Zjavenia sa nezaoberajú špecifickými udalosťami, ktoré nastanú v budúcnosti. Preteristické hnutie v podstate učí, že všetky proroctvá posledných dní v Novej zmluve boli naplnené v roku 70 po Kristovi, keď Rimania napadli a zničili Jeruzalem a Izrael.

Listy, ktoré sú napísané zborom v Zjavení 2 a 3 boli napísané skutočným zborom v prvom storočí a majú praktické uplatnenie aj pre dnešné zbory. No kapitoly 6-22, ak sú interpretované podobným spôsobom ako zvyšok biblických proroctiev, boli napísané o udalostiach, ktoré sa odohrajú v budúcnosti. Nie je žiadny dôvod na to, aby sme proroctvá Zjavení vykladali alegoricky. Predošlé proroctvá, ktoré boli naplnené boli naplnené doslovne. Napríklad, všetky Starozákonné verše, ktoré predpovedali prvý príchod Krista boli doslovne naplnené v Ježišovi. Kristus prišiel presne tak, ako bolo predpovedané, že príde (Daniel 9:25-26). Kristus sa narodil z panny (Izaiáš 7:14). Trpel a zomrel za naše hriechy (Izaiáš 53:5-9). Toto je iba zopár príkladov zo stoviek Starozákonných proroctiev, ktoré dal Boh prorokom a sú zaznamenané v Písme a boli naplnené doslovne. Jednoducho to nedáva zmysel, aby sme sa pokúšali alegorizovať nenaplnené proroctvá, alebo chápať nenaplnené proroctvá inakším spôsobom, ako normálnym čítaním.

Okrem toho je preterizmus celkom nestály vo svojej interpretácii knihy Zjavení. Podľa preteristického ponímania posledných dní sú kapitoly Zjavení 6-18 symbolické a alegorické a nie opisujúce doslovné udalosti. Avšak kapitole 19 sa má podľa preteristov rozumieť doslovne. Ježiš Kristus sa doslovne a fyzicky navráti. Potom je kapitola 20 znovu chápaná alegoricky, kým kapitolám 21-22 sa rozumie doslovne, aspoň z časti v tom, že bude nové nebo a nová zem. Nikto nepopiera, že Zjavenia obsahujú úžasné a niekedy mätúce videnia. Nikto nepopiera, že Zjavenia opisujú niektoré veci obrazne. Avšak ľubovoľne popierať doslovnú podstatu vybraných častí Zjavení znamená zničiť samostatnú podstatu doslovného výkladu akejkoľvek knihy. Ak pečate, trúby, čaše, svedkovia, 144 000, šelmy, falošný prorok, tisícročné kráľovstvo, atď., sú alegorické alebo symbolické, tak potom na základe čoho tvrdíme, že Kristov druhý príchod a nová zem sú doslovné? To je zlyhaním preterizmu – interpretáciu knihy Zjavení prenecháva na vykladača. Namiesto toho ju máme čítať , veriť jej a poslúchať ju – doslovne a úplne.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí preterizmus o posledných časoch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries