settings icon
share icon
Otázka

Čo je to premilenializmus?

Odpoveď


Premilenializmus je názor, ktorý zastáva, že Kristov druhý príchod nastane pred Jeho tisícročným kráľovstvom, a že tisícročné kráľovstvo je doslovných 1000 rokov, keď Kristus bude vládnuť na zemi. Na to, aby sme boli schopní pracovať s pasážami v Písme, ktoré sa zaoberajú udalosťami na konci sveta, sú dve veci, ktoré musia byť jasne pochopené: správna interpretácia Písma a rozdiel medzi Izraelom (Židmi) a cirkvou (telo všetkých veriacich v Ježiša Krista).

Po prvé, správna metóda interpretácie Písma vyžaduje, aby Písma boli interpretované spôsobom, ktorý je zhodný s kontextom. To znamená, že pasáž musí byť interpretovaná tak, aby bola v zhode s ľuďmi, ktorým bola písaná, s tými, o ktorých sa píše, kým to je napísané a tak ďalej. Je rozhodujúce poznať autora, pôvodné publikum a historické pozadie každej pasáže, ktorú sa snažíme interpretovať. Historické a kultúrne pozadie nám veľa krát odhalí správny význam pasáže. Tak isto je potrebné si pamätať, že Písmo sa vykladá Písmom. To znamená, že téma alebo predmet, ktoré pasáž obsahuje sa často krát vyskytuje aj niekde inde v Biblii. Je dôležité interpretovať všetky tieto pasáže tak, aby boli navzájom v zhode.

Nakoniec, a to je to najdôležitejšie, pasáže musia byť vždy brané vo svojom normálnom, jednoduchom, doslovnom význame, pokiaľ samotný kontext pasáže nenaznačuje, že sa jedná o metaforu. Doslovná interpretácia nevylučuje možnosť použitia obraznej reči. Skôr povzbudzuje toho, kto vykladá, aby sa nesnažil používať obraznú reč vo význame pasáže, pokiaľ to nie je vhodné kvôli kontextu. Je veľmi dôležité, aby sme nikdy nehľadali „hlbší, duchovnejší“ zmysel, ako ten, ktorý je uvedený. Zduchovňovanie pasáže je nebezpečné preto, lebo prenáša podstatu presnej interpretácie z Biblie do mysle čitateľa. Potom nemôže byť žiaden objektívny štandard interpretácie; namiesto toho sa Písmo stane poddaným pocitom čo daná pasáž znamená. 2 Peter 1:20-21 nám pripomína, že „ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“

Keď aplikujeme tieto princípy biblickej interpretácie, musí byť zrejmé, že Izrael (Abrahámovi fyzický potomkovia) a cirkev (všetci novozmluvní veriaci) sú dve rozdielne skupiny. Je veľmi dôležité rozoznať, že Izrael a cirkev sú rozdielne, pretože ak to pochopíme zle, tak potom budeme zle interpretovať samotné Písmo. Hlavne náchylné ku zlej interpretácii sú pasáže, ktoré sa zaoberajú zasľúbeniami dané Izraelu (oboje, naplnené i nenaplnené). Takéto zasľúbenia by nemali byť pripisované cirkvi. Pamätajte, kontext pasáže určí komu je pasáž určená a poukáže na najsprávnejšiu interpretáciu.

Keď už toto vieme, tak sa môžeme pozrieť na rôzne pasáže z Písma, ktoré vytvárajú pohľad premilenializmu. Genesis 12:1-3: „Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.“.

Boh tu sľubuje Abrahámovi tri veci: Amrahám bude mať mnoho potomkov, tento národ bude vlastniť a obsadí zem a požehnanie pre celý svet príde na všetkých ľudí z Amrahámovej línie (zo Židov). V Genesis 15:9-17 Boh potvrdzuje Jeho zmluvu s Amrahámom. A keď toto Boh robil, tak vzal celú zodpovednosť za zmluvu na seba samého. To znamená, že nebolo nič, čo by Abrahám mohol urobiť, alebo v čom by zlyhal, aby to spôsobilo, že zmluva, ktorú uzavrel Boh bola zrušená. Tak isto v tejto pasáži sú dané hranice krajiny, ktorú Židia zaberú. Pre detailnejší zoznam hraníc sa pozrite do Deuteronomium 34. Ďalšie pasáže, ktoré sa zaoberajú zasľúbením o zemi sú Deuteronomium 30:3-5 a Ezechiel 20:42-44.

V druhej Samuelovej 7:10-17 vidíme, že Boh dáva kráľovi Dávidovi zasľúbenie. Tu Boh sľubuje, že Dávid bude mať potomkov a že z týchto potomkov Boh ustanoví večné kráľovstvo. Toto odkazuje na vládnutie Krista počas milénia a potom naveky. Je potrebné pamätať na to, že toto zasľúbenie musí byť naplnené doslovne a ešte sa nestalo. Niektorí by verili, že Šalamúnova vláda bola naplnením tohto proroctva, ale s tým je problém. Územie, nad ktorým Šalamún vládol už nie je pod Izraelom a tak isto ani Šalamún dnes nevládne Izraelu. Pamätajte, Boh zasľúbil Amrahámovi, že jeho potomkovia budú navždy vlastniť krajinu. Tak isto, druhá kniha Samuelova 7 vraví, že Boh ustanoví kráľa, ktorý bude večne vládnuť. Šalamún nemohol byť naplnením zasľúbenia, ktoré bolo dané Dávidovi. Preto sa jedná o zasľúbenie, ktoré ešte nebolo naplnené.

Teraz, keď už vieme toto všetko, preskúmajme čo je zaznamenané v Zjavení 20:1-7. Tisíc rokov, ktoré sú opakovane spomenuté v tejto pasáži súhlasia s Kristovým doslovným 1000-ročným vládnutím na zemi. Určite si spomínate, že zasľúbenie, ktoré bolo dané Dávidovi týkajúce sa panovníka musí byť naplnené doslovne a ešte sa tak nestalo. Premilenializmus vníma túto pasáž ako popis budúceho naplnenia tohto zasľúbenia s Kristom na tróne. Boh uzavrel nepodmienené zmluvy s Abrahámom i Dávidom. Ani jedna z týchto zmlúv ešte nebola naplnená ani v plnosti, ani v trvalosti. Doslovné, fyzické panovanie Krista je jediný spôsob, ako zmluvy môžu byť naplnené tak, ako ich Boh zasľúbil.

Aplikovaním metódy doslovnej interpretácie Písma vyústi v to, že kúsky puzzle začnú do seba zapadať. Všetky starozmluvné proroctvá o Kristovom prvom príchode boli naplnené doslovne. Preto by sme mali očakávať, že proroctvá týkajúce sa Jeho druhého príchodu budú naplnené doslovne tak isto. Premilenializmus jediný systém, ktorý súhlasí s doslovnou interpretáciou Božích zmlúv a proroctvami týkajúcich sa konca sveta.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to premilenializmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries