settings icon
share icon
Otázka

Čo je to predurčenie? Je predurčenie biblické?

Odpoveď


Rímskym 8:29-30 nám hovorí „Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“. Efezským 1:5 a 11 potvrdzujú, že „keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista… v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle.“. Mnoho ľudí je nepriateľských voči doktríne o predurčení. Avšak, predurčenie je biblickou doktrínou. Kľúčom však je porozumieť tomu, čo predurčenie znamená biblicky.

Slová, ktoré sú vo vyššie spomenutých veršoch preložené ako „predurčenie“ pochádzajú z Gréckeho slova proorizo, ktoré nesie význam „rozhodnúť sa dopredu“ „ustanoviť“ „rozhodnúť včas“. Takže predurčenie znamená, že Boh rozhodne o určitých veciach ešte pred tým, ako sa stanú. O čom Boh takto rozhodol? Podľa Rímskym 8:29-30 Boh dopredu rozhodol, že určitý ľudia budú premenení na podobu Jeho Syna, inak povedané ospravedlnení a oslávení. A tým Boh nevyhnutne predurčuje tých, čo budú spasení. Mnoho písiem odkazuje na skutočnosť, že veriaci v Kristovi sú vybraní (Matúš 24:22, 31; Marek 13:20, 27; Rímskym 8:33, 9:11, 11:5-7, 28; Efezským 1:11; Kolosenským 3:12; 1 Tesalonickým 1:4; 1 Timoteovi 5:21; 2 Timoteovi 2:10; Títovi 1:1; 1 Peter 1:1-2, 2:9; 2 Peter 1:10). Predestinácia je biblická doktrína, podľa ktorej Boh, vo svojej zvrchovanosti, vyberá určitých jednotlivcov na to, aby boli spasení.

Najčastejšou námietkou proti doktríne o predurčení je to, že nie je fér. Prečo by si Boh niekoho vyberal a iných nie? Je dôležité si pamätať, že nikto si nezaslúži byť zachránený. Všetci sme zhrešili (Rímskym 3:23) a všetci si zaslúžime večný trest (Rímskym 6:23). Boh by dokonale spravodlivý, keby nás všetkých nechal stráviť večnosť v pekle. Avšak, Boh si vyberá niektorých z nás, aby nás zachránil. Nie je nefér voči tým, ktorých si nevyberá, pretože dostanú čo si zaslúžia. To, že si Boh vyberá byť k niektorým milostivý neznamená, že je nefér voči ostatným. Nikto si nič nezaslúži od Boha; preto nikto nemôže namietať, že nič od Neho nedostal. Ilustráciou by bol muž, ktorý náhodne rozdá peniaze piatim ľuďom v zástupe dvadsiatich. Bolo by tých pätnásť ľudí, ktorí peniaze nedostali nahnevaných? Pravdepodobne áno. Majú právo byť nahnevaní? Nie, nemajú. Prečo? Pretože ten človek nebol nikomu nič dlžný. Jednoducho sa rozhodol, že k niektorým bude milostivý.

Ak si Boh vyberá kto bude spasení, nepodkopáva to potom našu slobodnú vôľu si vybrať a veriť v Krista? Biblia hovorí, že máme na výber – všetci, čo veria v Ježiša Krista budú spasení (Ján 3:16; Rímskym 10:9-10). Biblia niekde nehovorí o tom, žeby Boh odmietol toho, kto v Neho verí alebo Ho hľadá (Deuteronomium 4:29). Nejakým spôsobom, v Božom tajomstve, predurčenie kráča ruka v ruke s tým, že človek je pritiahnutý Bohom (Ján 6:44) a s vierou v spasenie (Rímskym 1:16). Boh predurčuje kto bude spasení a my si musíme vybrať Krista na to, aby sme boli spasení. Obe skutočnosti sú rovnako pravdivé. Rímskym 11:33 prehlasuje „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to predurčenie? Je predurčenie biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries