settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem vedieť, či je niečo hriechom?

Odpoveď


V tejto otázke sú dva „problémy“. Veci, ktoré Biblia priamo zmieňuje a označuje ich za hriech a tie, ku ktorým sa Biblia priamo nevyjadruje. Pasáže v Písme, ktoré obsahujú zoznam hriechov sú napríklad Príslovia 6:16-19, Galatským 5:19-21 a 1 Korintským 6:9-10. Nie je žiadnej pochybnosti o tom, že tieto pasáže poukazujú na tieto skutky ako hriešne, veci, ktoré Boh neschvaľuje. Vražda, cudzoložstvo, klamanie, kradnutie, atď. – nie je pochybnosti o tom, že Biblia ich označuje ako hriech. No oveľa ťažšou otázkou je určovanie toho čo je hriešne, v oblastiach, kde Biblia sa nimi priamo nezaoberá. Ak Biblia nepokrýva určitú tému, tak potom máme v Jeho Slove základné princípy, ktoré nás usmerňujú.

Po prvé, ak sa v Písme nenachádza žiadny odkaz, tak je dobré sa pýtať, nie či je daná vec zlá, ale skôr, či je daná vec určite dobrá. Napríklad Biblia hovorí, aby sme „vykupovali čas“ (Kolosenským 4:5). Našich pár dní tu na zemi je príliš krátkych a vzácnych v porovnaní s večnosťou. A tak by sme nikdy nemali mrhať našim časom na sebeckých veciach, ale mali by sme ho využiť na to, „aby budovalo, kde treba“ (Efezským 4:29).

Dobrým testom je určiť, či môžeme úprimne, s dobrým svedomím, požiadať Boha o to, aby požehnal a použil danú aktivitu na Jeho vlastné dobré zámery. „Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!“ (1 Korintským 10:31). Ak sú nejaké pochybnosti o tom, či sa to Bohu páči, tak potom je najlepšie sa toho vzdať. „Všetko, čo nie je z viery, je hriech.“ (Rímskym 14:23). Musíme pamätať na to, že naše telá, a tak aj duše, boli vykúpené Bohom a Mu aj patria. „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom“ (1 Korintským 6:19-10). Táto úžasná pravda by mala mať skutočný vplyv na to, čo robíme a kam ideme.

Naviac, naše skutky musíme zhodnotiť nie len vo vzťahu s Bohom, ale tak isto aj s ich vplyvom na našu rodinu, našich priateľov a iných ľudí vo všeobecnosti. Dokonca aj keď nám daná vec osobne neubližuje, ak má škodlivé účinky alebo škodlivý vplyv na niekoho iného, tak potok to je hriech. „Dobre je nejesť mäso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža... My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu.“ (Rímskym 14:21; 15:1).

Napokon, pamätajme, že Ježiš Kristus je náš Pán a Spasiteľ, a že nemôžeme dovoliť ničomu inému, aby sa stalo prednejším, pred našou jednotou s Jeho vôľou. Nesmie sa stať, aby zvyk alebo odpočinok alebo ambícia nadmerne ovládali naše životy; iba Kristus má tú právomoc. „Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť!“ (1 Korintským 3:17). „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ (Kolosenským 3:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem vedieť, či je niečo hriechom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries