settings icon
share icon
Otázka

Čo je postmilenializmus?

Odpoveď


Postmilenializmus je jeden z výkladov 20. kapitoly Zjavenia. Hovorí o druhom Kristovom príchode, ktorý sa stane po tisícročnom kráľovstve (doba prosperity a prevahy kresťanstva). Termín zahŕňa niekoľko podobných názorov na posledné časy a protirečí premilenializmu (stanovisko, ktoré hovorí, že druhý Kristov príchod sa uskutoční pred tisícročným kráľovstvom a že tisícročné kráľovstvo trvá doslovne 1000 rokov) a nie natoľko rozšírenému amilenializmu (podľa ktorého tisícročné kráľovstvo netrvá doslovne 1000 rokov).

Postmilenializmus hovorí, že sa Kristus vráti po určitom čase, ale to nemusí byť doslovne 1000 rokov. Zástancovia tohto stanoviska nevykladajú nesplnené proroctvá používajúc normálnu doslovnú metódu. Veria, že sa Zjavenie 20:4-6 nemá chápať doslovne. Veria, že „1000 rokov“ jednoducho znamená „dlhší časový úsek“. Ďalej, predpona „post“ naznačuje, že sa Kristus vráti po ustanovení kráľovstva na zemi (ustanovia ho kresťania, nie Kristus).

Zástancovia postmilenializmu veria, že tento svet bude stále lepší a lepší, (avšak všetko hovorí, že sa deje opačne) a že sa celý svet „pokresťančí“. Po tomto sa Kristus vráti. Akokoľvek, toto nie je stanovisko o posledných časoch, o ktorom hovorí Písmo. Z knihy Zjavenia jasne vyplýva, že svet bude hrozné miesto v tom čase. Tiež v 2. Timoteovi 3:1-7 Pavel o posledných dňoch hovorí ako o „ťažkých časoch“.

Zástancovia postmilenializmu používajú obrazný výklad nesplneného proroctva, pridávajúc svoje vlastné významy slovám. Problém s takýmto výkladom je, že keď niekto začne pridávať iný význam slovám, potom sa môže úplne zmeniť význam alebo zmysel celého slova, frázy alebo vety. Celková objektivita sa stráca. Keď slová stratia svoj význam, zanikne komunikácia. Boh predsa nemal na mysli takýto spôsob komunikácie. Boh komunikuje s nami cez svoje písané slovo objektívnym spôsobom, aby sme mohli pochopiť to, čo chce povedať.

Normálny, doslovný výklad Písma odmieta postmilenializmus a drží sa normálneho výkladu celého Písma (aj nesplnených proroctiev). Máme na stovky príkladov splnených proroctiev v Písme. Pozrime sa na proroctvá týkajúce sa Krista. Tie proroctvá sú splnené doslovne: narodený od panny (Izaiáš 7:14; Matúš 1:23); Jeho smrť za hriechy (Izaiáš 53:4-9; 1. Petrova 2:24). Tieto proroctvá sú splnené doslovne a to je dôvod, pre ktorý veríme, že Boh bude aj do budúca napĺňať svoje proroctvá doslovne. Postmilenializmus vykladá Bibliu subjektívne a hovorí, že tisícročné kráľovstvo bude ustanovené cirkvou a nie Kristom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je postmilenializmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries