settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh dovolil polygamiu/bigamiu v Biblii?

Odpoveď


Otázka polygamie je zaujímavá, pretože väčšina ľudí to považuje za nemorálne, kým Biblia to nikde neodsudzuje. Prvá polygamia/bigamia sa spomína v 1. Mojžišovej 4:19: „Lámech si vzal dve ženy.“ Niekoľko dôležitých ľudí v Starom zákone boli polygamisti. Abrahám, Jákob, Dávid a Šalamún mali viacero žien. V 2. Samuelovej 12:8 Boh hovorí skrze proroka Nátana, že keby Dávidovi bolo málo žien, ktoré mal, sám Boh by mu dal viac. Šalamún mal 700 žien a 300 konkubín (ženy s nižším statusom) – na základe 1. Kráľov 11:3. Čo máme robiť s týmito oddielmi o polygamii zo Starého zákona? Existujú tri otázky, na ktoré treba odpovedať: 1). Prečo Boh dovolil polygamiu v Starom zákone? 2). Ako dnes Boh hľadí na polygamiu? 3). Prečo sa to zmenilo?

1). Prečo Boh dovolil polygamiu v Starom zákone? Biblia nehovorí presne o tom, prečo Boh dovolil polygamiu. Keď uvažujeme o Božom mlčaní ohľadom tejto otázky, môžeme uvažovať o niekoľkých možnostiach. Najprv, na svete bolo vždy viacej žien než mužov. Súčasná štatistika ukazuje, že na svete je 50,5% žien a 49,5% mužov. Ak predpokladáme, že rovnaký pomer bol aj v minulosti a keď to prenesieme do miliónových čísel, tak je na desaťtisíce viacej žien než mužov. Druhé, počas vojen v minulosti boli veľké straty v ľudstve, takže toto tiež vplývalo na väčší počet žien. Tretie, v patriarchálnej dobe nebolo možné, aby sa žena starala sama o seba. Ženy sa spoliehali na pomoc a starostlivosť otcov, bratov a manželov. Nevydaté ženy často boli predmetom prostitúcie a otroctva. Takže, veľký rozdiel v počte medzi mužmi a ženami by priviedol ženy do ťažkej situácie.

Takže, môžeme považovať, že Boh dovolil polygamiu, aby pomohol ženám, ktoré si nemohli nájsť muža. Muž mal viacero žien a staral sa o všetky. Hoci to nebolo ideálne (žiť v polygamnej spoločnosti) predsa to bola lepšia možnosť než: prostitúcia, otroctvo, hladovanie. Polygamia pomohla aj pri rozmnožovaní ľudstva, a tak sa naplnil Boží príkaz: „ploďte sa a množte a naplňte zem.“ (1. Mojžišova 9:7). Muž je schopný oplodniť viacero žien odrazu, čo viac dopomohlo k tomu, aby sa ľudstvo rozmnožovalo, ako keby mal každý muž iba jedno dieťa ročne.

2). Ako dnes Boh hľadí na polygamiu? Hoci dovoľuje polygamiu, Biblia hovorí o monogamii ako o Božom pláne pre manželstvo. Biblia hovorí, že si Boh zaumienil, aby muž mal jednu ženu: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1. Mojžišova 2:24). Hoci tento oddiel hovorí o tom, čo je vlastne manželstvo a nehovorí, koľko je ľudí zapojených v tom, predsa si všimnime, že hovorí v jednotnom čísle. V 5. Mojžišovej 17:14-20 Boh hovorí, že kráľ nemá mať viac žien (ani koní, ani zlata). Nemusíme toto chápať ako rozkaz, že kráľ má byť monogamný, ale môžeme to pochopiť v zmysle, že viacero žien tvorí viacero problémov. Toto vidíme v živote Šalamúna (1. Kráľov 11:3-4).

V Novom zákone, v 1. Timoteovi 3:2, 12 a Títovi 1:6 hovoria o „mužovi jednej ženy“, keď napočitujú vlastnosti požadované od duchovných vodcov. Mnoho sa debatuje o tom, čo to vlastne znamená. Doslovne preložené, je to „človek jednej ženy“. Či sa toto vzťahuje na polygamiu alebo nie, polygamista sa nemôže považovať za „človeka jednej ženy“. Hoci tu hovorí o vlastnostiach duchovných vodcov, predsa sa tieto vlastnosti môžu aplikovať na všetkých kresťanov. Či by nemali všetci kresťania byť bez úhony, striezliví, rozumní, slušní, pohostinní, schopní poučiť, nie pijani vína, nie milujúci peniaze... (1. Timoteovi 3:2-4)? Ak sme svätí (1. Petrova 1:6) a toto je svätosť pre diakonov a starších, tak je to svätosť pre každého.

Efežanom 5:22-33 hovorí o vzťahu medzi mužom a ženou. Keď sa hovorí o mužovi (jednotné číslo) hovorí sa aj o žene (jednotné číslo). „Lebo muž je hlavou ženy (jednotné číslo).... kto si miluje ženu (jednotné číslo), seba samého miluje.... preto opustí človek otca i matku a pripojí sa ku svojej žene (jednotné číslo) a budú dvaja jedno telo...“ Kološanom 3:18-19 hovorí v množnom čísle o mužoch a ženách, ale je jasné, že Pavel to adresuje všetkým kresťanom v Kolosách, a nie že by tým chcel povedať, že muž má mať viacero žien. Efežanom 5:22-33 hovorí o manželskom vzťahu. Keby polygamia bola dovolená, kompletná ilustrácia Kristovho vzťahu s cirkvou padá do vody.

3). Prečo sa to zmenilo? Nejde o to, že Boh zakázal niečo, čo predtým povolil, ale ide vlastne o obnovenie manželstva, tak ako to malo byť. Keď sa pozrieme na Adama a Evu, polygamia nebola Božím pôvodným zámerom. Boh dovolil polygamiu, aby riešil problém, ale to nebolo ideálne riešenie. V mnohých súčasných spoločnostiach neexistuje potreba po polygamii. Vo väčšine kultúr sa každá žena môže starať o seba, a tým zaniká jediný pozitívny aspekt polygamie. Ďalej, mnohé štáty neuznávajú polygamiu. Podľa Rimanom 13:1-7 sa máme podriaďovať vrchnostiam. Jediná situácia, kedy sa máme vzoprieť štátnym zákonom je, keď sú proti Bohu a Božím prikázaniam (Skutky 5:29). Keďže Boh dovolil polygamiu a neprikázal ju, máme sa podriadiť vrchnosťam.

Existujú snáď situácie, kedy by polygamia bola povolená i dnes? Možno, ale je ťažko veriť, že by neexistovalo iné riešenie. Hľadiac na manželstvo z aspektu „jedného tela“, kde sa javí potreba po jednom partnerovi a neexistuje potreba pre polygamiu je naším presvedčením, že polygamia neuctieva Boha a ruší Jeho plán o manželstve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh dovolil polygamiu/bigamiu v Biblii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries