Čo je to pelagionizmus a semi-pelagionizmus?


Otázka: Čo je to pelagionizmus a semi-pelagionizmus?

Odpoveď:
Pelágius bol mních, ktorý žil koncom 300. roku a počiatkom 400. roku nášho letopočtu. Učil, že človek sa rodí nevinný, bez následného hriechu. Veril, že Boh stvoril každú dušu osobne a preto sa každá osoba rodí slobodná od hriechu. Pelágius veril, že Adamov hriech nevplýval na človečenstvo. Tento názor je známi ako pelagionizmus.

Pelagionizmus sa protiví mnohým biblickým princípom. Najprv Biblia nám hovorí, že sme hriešni od momentu nášho počatia (Žalm 51:5). Ďalej, Biblia hovorí, že všetci zomierajú skrze hriech (Ezechiel 18:20; Rimanom 6:23). Pelagionizmus hovorí, že sa človek rodí bez hriešnej prirodzenosti a Biblia hovorí celkom opačne (Rimanom 3:10-18). Rimanom 5:12 jasne hovorí, že Adamov hriech ovplyvnil celé človečenstvo. Každý kto vychovával deti môže potvrdiť, že je potrebné učiť deti, aby sa pekne správali; a nemusí sa ich učiť, aby hrešili. Pelagionizmus je nebiblický a preto musí byť odmietnutý.

Semi-pelagionizmus v podstate učí, že ľudstvo je poškvrnené hriechom, ale nie do tej miery, že nemôžeme spolupracovať s Božou milosťou sami. Semi-pelagionizmus hovorí vlastne o čiastočnom páde a nie o úplnom páde. Tie isté oddiely Biblie, ktoré odmietajú pelagionizmus odmietnu aj semi-pelagionizmus. Rimanom 3:10-18 nehovorí o človečenstve, ktoré čiastočne zhrešilo. Biblia nás učí, že bez toho, aby nás sám Boh „pritiahol“, nemôžeme si zabezpečiť Božiu milosť. „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec.“ (Ján 6:44). Rovnako ako pelagionizmus, tak aj semi-pelagionizmus je nebiblický a musí byť odmietnutý.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to pelagionizmus a semi-pelagionizmus?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha