settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o pedofílii?

Odpoveď


V Biblii nie je žiadna priama zmienka o pedofílii. Existuje však množstvo biblických princípov, ktoré sa rozhodne vzťahujú na tento zvrátený a zneužívajúci hriech. Jedným z takýchto princípov je biblický pohľad na hriech smilstva. Slovo, ktoré sa prekladá ako „smilstvo“, má v hebrejčine aj gréčtine rovnaký význam. Grécke slovo je porneia, z ktorého pochádza anglické slovo porno a pornography (pornografia). Toto slovo sa v Písme vzťahuje na akúkoľvek nedovolenú sexuálnu aktivitu, a to by muselo zahŕňať aj odporné činy pedofila - vrátane zhromažďovania obscénnych alebo nemravných obrázkov malých detí a obchodovania s nimi. Ľudia, ktorí používajú tento typ pornografie, zvyčajne prechádzajú od pozerania k skutočnému konaniu, čím deťom veľmi škodia. Smilstvo patrí medzi „žiadosti tela“ (Galaťanom 5:16-21) a medzi zlé veci, ktoré vychádzajú zo srdca človeka mimo Boha (Marek 7:21-23).

Pedofili majú spoločnú vlastnosť, že sú „bez prirodzenej náklonnosti“ (Rimanom 1:31; 2. Timotejovi 3:2). Slovné spojenie „bez prirodzenej náklonnosti“ je preložené z jedného gréckeho slova, ktoré znamená „neľudský, nemilujúci a nespoločenský“. Človek bez prirodzenej náklonnosti sa správa spôsobom, ktorý je v rozpore so spoločenskou normou. Takto by sa určite dal opísať pedofil.

Okrem toho sa v Ježišových slovách o deťoch nachádza zásada. Ježiš použil dieťa, aby svojich učeníkov naučil, že pre vstup do nebeského kráľovstva je potrebná detská viera. Zároveň povedal, že Otec má záujem o všetkých svojich „maličkých“ (Matúš 18:1-14). V tejto pasáži Ježiš hovorí: „Kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín“ (Matúš 18:6). Slovo pohoršovať v gréčtine znamená „spôsobiť niekomu pohoršenie, postaviť mu do cesty prekážku alebo kameň úrazu, o ktorý môže iný zakopnúť a spadnúť, zviesť ho k hriechu alebo spôsobiť, že človek začne nedôverovať a opúšťať toho, komu by mal dôverovať a poslúchať ho“.

Tieto definície slova pohoršovať sa dajú ľahko aplikovať na konanie pedofila. Samozrejme, zásada neubližovať dieťaťu sa dá aplikovať na širokú škálu činov, ktoré zneužívajú deti, a Matúš 18:10 sa stavia proti každému, kto by chcel dieťaťu spôsobiť akúkoľvek škodu.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o pedofílii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries