settings icon
share icon
Otázka

Je kalvinizmus biblický? Čo je päť bodov kalvinizmu?

Odpoveď


Päť bodov kalvinizmu možno zhrnúť takto:

1. úplná skazenosť
2. bezpodmienečné vyvolenie
3. obmedzené zmierenie
4. neodolateľná milosť
5. vytrvalosť svätých

Tu sú definície a odkazy z Písma, ktoré kalvíni používajú na obranu svojej viery:

Úplná skazenosť - výsledkom Adamovho pádu je ovplyvnené celé ľudstvo. Celé ľudstvo je mŕtve vo svojich priestupkoch a hriechoch. Človek sa sám nedokáže zachrániť (Genesis 6:5, Jeremiáš 17:9 Rimanom 3:10-18).

Bezpodmienečné vyvolenie - pretože človek je mŕtvy v hriechu, nie je schopný iniciovať odpoveď Bohu; preto Boh vo večnej minulosti vyvolil určitých ľudí na spásu. Vyvolenie a predurčenie sú bezpodmienečné; nie sú založené na odpovedi človeka (Rimanom 8:29-30; 9:11; Efezanom 1:4-6, 11-12), pretože človek nie je schopný odpovedať a ani nechce.

Obmedzené zmierenie - pretože Boh určil, že niektorí ľudia by mali byť spasení v dôsledku Božieho bezpodmienečného vyvolenia, rozhodol, že Kristus by mal zomrieť iba za vyvolených. Všetci, ktorých Boh vyvolil a za ktorých zomrel Kristus, budú spasení (Matúš 1:21, Ján 10:11 a 17:9,Skutky 20:28, Rimanom 8:32, Efezanom 5:25).

Neodolateľná milosť - tých, ktorých si Boh vyvolil, priťahuje k sebe neodolateľnou milosťou. Boh robí človeka ochotným prísť k Nemu. Keď Boh volá, človek odpovedá (Ján 6:37, 44; 10:16).

Vytrvalosť svätých - presne tí, ktorých si Boh vyvolil a pritiahol k sebe skrze Ducha Svätého, vytrvajú vo viere. Nikto, koho Boh vyvolil, nebude stratený; sú večne v bezpečí (Ján 10:27-29, Rimanom 8:29-30, Efezanom 1:3-14).

Zatiaľ čo všetky tieto doktríny majú biblický základ, mnohí ľudia ich všetky alebo niektoré odmietajú. Takzvaní „kalvíni so štyrmi bodmi“ akceptujú úplnú skazenosť, bezpodmienečné vyvolenie, neodolateľnú milosť a vytrvalosť svätých ako biblické doktríny. Človek je určite hriešny a sám nie je schopný veriť v Boha. Boh volí ľudí iba na základe svojej vôle – vyvolenie nie je založené na žiadnych zásluhách vyvoleného človeka. Všetci, ktorých si Boh vyvolil, uveria. Všetci, ktorí sú skutočne znovuzrodení, vytrvajú vo svojej viere. Čo sa týka obmedzeného zmierenia, štvorbodoví kalvíni veria, že zmierenie je neobmedzené, tvrdiac, že Ježiš zomrel za hriechy celého sveta, nielen za hriechy vyvolených. „A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta“ (1. Jána 2:2). Ďalšie verše v protiklade k obmedzenému zmiereniu sú Ján 1:29 a 3:16, 1. Timotejovi 2:6 a 2. Petra 2:1.

Päťbodoví kalvíni však vidia problémy so štvorbodovým kalvinizmom. Po prvé, tvrdia, že ak je úplná skazenosť pravdivá, potom neobmedzené zmierenie nemôže byť pravdivé, pretože ak Ježiš zomrel za hriechy každého človeka, potom to, či sa Jeho smrť vzťahuje na jednotlivca alebo nie, závisí od toho, či táto osoba „prijme“ Krista. Ale ako sme videli z vyššie uvedeného popisu totálnej skazenosti, človek vo svojom prirodzenom stave nemá žiadnu schopnosť zvoliť si Boha a ani to nechce. Okrem toho, ak je Neobmedzené zmierenie pravdivé, potom je peklo plné ľudí, za ktorých zomrel Kristus. Nadarmo za nich prelial svoju krv. Pre päťbodového kalvína je to nemysliteľné. Upozorňujeme, že tento článok je len stručným zhrnutím piatich bodov kalvinizmu. Podrobnejší prehľad nájdete na nasledujúcich stránkach: Úplná skazenosť, Bezpodmienečné voľby, Obmedzené zmierenie, Neodolateľná milosť a Vytrvalosť svätých.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je kalvinizmus biblický? Čo je päť bodov kalvinizmu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries