settings icon
share icon
Otázka

Môže/mal by si kresťan, ktorý je panic/panna, vziať niekoho, kto nie je panic/panna?

Odpoveď


Ideálna situácia pre kresťanské manželstvo je, samozrejme, keď sú obaja ľudia nevinní a pochopili, že manželstvo je v Božích očiach jediným miestom pre sexuálne vzťahy. Nežijeme však v ideálnom svete. Mnohokrát sa stáva, že človek vychovaný v zbožnom domove a spasený od detstva si chce vziať niekoho, kto bol spasený v dvadsiatich alebo tridsiatich rokoch a kto si do kresťanského manželstva prináša minulosť prežitú podľa svetských noriem. Hoci Boh odkladá naše hriechy tak ďaleko od nás, ako je východ od západu, keď k nemu prichádzame v pokání a viere v Krista (Žalmy 103:12), ľudia si dlho pamätajú a zabudnúť na niekoho minulosť nemusí byť ľahké. Neschopnosť odpustiť a zabudnúť na chyby z minulosti jedného z manželských partnerov určite negatívne ovplyvní manželstvo.

Pred vstupom do manželstva s niekým, kto má sexuálnu minulosť, je veľmi dôležité pochopiť, že spasenie a odpustenie hriechov sú nám dané milosťou. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval" (Efezanom 2:8-9). Keď začneme chápať, čo znamená byť skutočne odpustení, začneme sa pozerať Božími očami a uvidíme, ako veľmi nás musí milovať, a to nám pomôže odpúšťať druhým. Odpúšťať znamená odpustiť minulosť druhého človeka a vidieť ho ako nové stvorenie (2. Korinťanom 5:17). Kristus zomrel za jeho/jej hriech a potenciálny manželský partner sa teraz musí rozhodnúť, či so spomienkou na tento hriech môže žiť. Tu sa učenie posúva od teoretickej roviny k praktickej.

V otázkach odpustenia vždy pomáha vidieť vlastnú minulosť z Božej perspektívy. Sexuálny hriech je pre Boha určite ťažký, ale rovnako aj klamstvo, podvádzanie, zlé myšlienky, nadmerné pitie/fajčenie, netrpezlivosť, pýcha a neodpustenie. Kto z nás je bez hriechu a môže „hodiť prvý kameň“? Pred príchodom ku Kristovi je každý z nás „mŕtvy v previneniach“ a oživuje ho len Božia milosť (Efezanom 2:1-5). Otázka znie: dokážeme odpustiť druhým, ako Kristus odpustil nám? Schopnosť to urobiť je znakom pravého kresťana. Ježiš povedal, že ak my neodpustíme, ani Boh neodpustí nám (Matúš 6:14-15). Nemyslel tým, že odpúšťanie druhým je spôsob, ako si získať Božie odpustenie, ktoré, ako vieme, je len z milosti, ale že odpúšťajúce srdce je znakom prítomnosti Ducha Svätého v srdci pravého veriaceho. Neustále neodpustenie je znakom tvrdého, neobnoveného srdca.

Pred vstupom do manželstva s ne-panicom/pannou je potrebné veľa premýšľať, modliť sa a venovať sa introspekcii. Jakubov 1:5 nám hovorí, že ak hľadáme múdrosť, Boh ju zadarmo udelí všetkým, ktorí o ňu prosia. Rozhovor so zbožným pastorom a zapojenie sa do cirkvi, ktorá vyučuje Bibliu, pomôže v procese rozhodovania. Niektoré zbory majú vynikajúce kurzy pred zasnúbením. Aj slobodný a otvorený rozhovor s potenciálnym partnerom o týchto veciach môže odhaliť veci, ktoré treba riešiť a odpustiť.

Manželstvo je za najlepších okolností výzvou a vyžaduje si veľa práce, aby bolo úspešné. Obaja partneri potrebujú a zaslúžia si byť bezpodmienečne milovaní. List Efezanom 5 opisuje úlohy manžela aj manželky v manželstve, ale úryvok začína hlavnou zásadou pre oboch: „Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom“ (Efezanom 5:21). Ochotná obeta a sila rozhodnúť sa byť služobníkom pre zlepšenie manželstva sú znakmi zrelého duchovného muža a ženy, ktorí si ctia Boha. Múdry výber manžela/manželky na základe biblických vlastností je dôležitý, ale rovnako dôležitý je aj náš vlastný neustály duchovný rast a odovzdanie sa do Božej vôle v našom živote. Muž, ktorý sa snaží byť mužom, akým ho chce mať Boh, bude schopný pomôcť svojej manželke byť ženou, akou ju chce mať Boh, a napriek svojej minulosti budú schopní vybudovať svoje manželstvo do zväzku, ktorý uctieva Boha a ktorý ich oboch teší.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môže/mal by si kresťan, ktorý je panic/panna, vziať niekoho, kto nie je panic/panna?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries