settings icon
share icon
Otázka

Čo je otvorený teizmus?

Odpoveď


„Otvorený teizmus“, alebo tak isto známy aj ako „teológia otvorenosti“ a „Božia otvorenosť“, je pokusom o vysvetlenie Božej schopnosti poznať budúcnosť vo vzťahu ku slobodnej vôli človeka. Toto je v podstate tvrdenie otvoreného teizmu: ľudské bytosti sú skutočne slobodné; ak by Boh absolútne poznal budúcnosť, tak potom by ľudské bytosti neboli skutočne slobodné. Tak preto Boh neviem absolútne všetko o budúcnosti. Otvorený teizmus tvrdí, že budúcnosť je nemožné poznať. A tak, Boh vie všetko, čo je možné vedieť, no nepozná budúcnosť.

Otvorený teizmus zakladá svoj názor na pasážach v Biblii, ktoré opisujú to, ako Boh „zmenil svoj názor“, „bol prekvapený“, alebo „niečo nové zistil“ (Genesis 6:6; 22:12; Exodus 32:14; Jonáš 3:10). Vo svetle mnohých ďalších pasážach Písma, ktoré hovoria o Božom poznaní budúcnosti by sme mali tomuto rozumieť tak, že Boh sa nám opisuje spôsobmi, ktorým sme schopní rozumieť. Boh vie, aké budú naše skutky a rozhodnutia, a tak „mení svoj názor“ vzhľadom na Jeho skutky, ktoré sú založené na našich skutkoch. Božie sklamanie z ľudskej hriešnosti neznamená, že si nebol vedomý toho, že sa vyskytne.

V rozpore s otvoreným teizmom Žalm 139:4, 16 vraví, „Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš...všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.“ Ako by mohol Boh predpovedať zložité detaily v Starom zákone o Ježišovi Kristovi, ak nepozná budúcnosť? Ako by nám mohol Boh zaručiť našu večnú spásu, ak by nevedel, čo má budúcnosť pripravené?

Napokon, otvorený teizmus zlyháva pri tom, keď sa snaží o vysvetlenie nevysvetliteľného – vzťahu Božieho poznania budúcnosti ku slobodnej vôli človeka. Presne tak, ako extrémne formy Kalvinizmu zlyhávajú v tom, že nerobia z človeka nič viac, ako len naprogramovaného robota, tak isto aj otvorený teizmus zlyháva v tom, že odmieta skutočnú Božiu vševedúcnosť a zvrchovanosť. Boha je možné pochopiť jedine vierou, lebo „bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu“ (Židom 11:6). A preto otvorený teizmus nie je biblický. Je to jednoducho ďalší pôsob toho, ako sa obmedzený človek snaží rozumieť neobmedzenému Bohu. Otvorený teizmus by mal byť odmietnutý Kristovými nasledovníkmi. Aj keď je otvorený teizmus vysvetlením vzťahu medzi Božím poznaním budúcnosti a slobodnou vôľou človeka, nie je to biblickým vysvetlením.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je otvorený teizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries