settings icon
share icon
Otázka

Je koncept osobného proroctva biblický?

Odpoveď


V kresťanskej viere, prevažne v charizmatických/pentekostálnych cirkvách, existujú ľudia, ktorí vnímajú dar proroctva ako udeľovanie osobných rád v štýle „takto hovorí Pán“. Žiaľ, tí, ktorí praktizujú osobné proroctvo týmto spôsobom, sa často nelíšia od tých, ktorí sa prezentujú ako veštci. V skutočnosti existujú prorocké linky ako „kresťanské“ alternatívy k vešteckým linkám. Niektorí z hnutia osobného proroctva si robia reklamu s vyhláseniami ako „príďte si po prorocké čítanie“; to je veľmi podobné terminológii, ktorú používajú veštci. Táto prax daru proroctva je úplne nebiblická.

Z biblického hľadiska je dar proroctva schopnosť zvestovať zjavenie od Boha na základe Ducha (Rimanom 12:6-8; 1. Korinťanom 12:4-11,28). Proroctvo niekedy, ale nie vždy, zahŕňa zvestovanie zjavenia od Boha týkajúceho sa budúcnosti. V Starej aj Novej zmluve Boh používal prorokov a/alebo dar proroctva, aby ľuďom zjavil pravdu. Proroctvo je ohlasovanie Božej pravdy; je to zvláštne zjavenie, pravda, ktorú nemožno spoznať inými prostriedkami. Prostredníctvom proroka Boh zjavoval pravdu, ktorú ľudia potrebovali poznať, a niekedy bola táto pravda zaznamenaná v písomnej podobe. To nakoniec vyústilo do Biblie, Božieho slova, konečného osobitného zjavenia od Boha.

Dokončenie Biblie ovplyvňuje povahu daru proroctva. Biblia obsahuje všetko zjavenie, ktoré potrebujeme pre život a zbožnosť (2. kroník 1:3). Božie slovo je živé a aktívne, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč (Hebrejom 4:12). Biblia je „je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2. Timotejovi 3:16-17). V dôsledku toho sa dar proroctva zmenil z primárneho ohlasovania nového zjavenia od Boha na primárne (alebo výlučne) ohlasovanie toho, čo Boh už zjavil, ako je zaznamenané v jeho Slove.

To neznamená, že Boh nikdy nedá jednému človeku posolstvo, ktoré by odovzdal inému človeku. Boh môže, chce a používa ľudí akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný. Ale skutočnosť, že Božie slovo je dokonalé a úplné, znamená, že sa naň máme spoliehať pri vedení. Nemáme sa spoliehať na prorokov, prorocké horúce linky a prorocké čítania. Božie slovo obsahuje pravdu, ktorú potrebujeme poznať. Božie slovo predstavuje múdrosť, ktorú potrebujeme poznať, aby sme jeho pravdu správne uplatňovali. Okrem toho máme Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva, aby nás viedol, potešoval a učil (Ján 14:16,26). Používanie konceptu osobného proroctva na získanie vplyvu nad ľuďmi a ich závislosť od „prorockého vedenia“ je hrubým prekrúcaním biblického daru proroctva. Vždy, keď ľudia dôverujú omylným slovám ľudí namiesto neomylného Božieho slova, je to paródia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je koncept osobného proroctva biblický?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries