settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem obnoviť svoje manželstvo?

Odpoveď


Keďže za potrebou obnoviť manželský vzťah môže byť mnoho rôznych dôvodov, pozrieme sa na základné princípy, ktoré Biblia stanovuje pre vzťahy vo všeobecnosti a potom najmä pre manželstvo.

Začneme od vzťahu jeden na jedného medzi mužom alebo ženou a Pánom Ježišom Kristom. Ako znovuzrodení veriaci je úspech akéhokoľvek vzťahu s inými ľuďmi v priamom vzťahu s kvalitou nášho osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Keď sme mimo spoločenstva s Pánom kvôli hriechu alebo mentálnym postojom, ktoré sú v rozpore s Božím názorom, zistíme, že sme mimo normy najprv sami so sebou, a to sa prenáša aj do našich vzťahov s druhými. Preto musíme začať obnovovať svoje spoločenstvo s Pánom, tým, že budeme súhlasiť s jeho názorom a spočinieme v jeho odpustení (1. Jánov 1:9).

Toto všetko predpokladá, že človek má osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom prostredníctvom znovuzrodenia. To znamená znovuzrodenie pre nový život v prijatí spasenia prostredníctvom daru večného života v Kristovi. Ak tento krok nebol spravený, potom biblické princípy nie sú prvou otázkou, ktorú treba riešiť; tou je večná spása alebo vykúpenie človeka.

Pre znovuzrodeného veriaceho je odpustenie postavením a výsadou, ktorú máme v Kristovi, a kvôli tomuto odpusteniu máme prikázané odpúšťať druhým. „A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi“ (Efezanom 4:32). Ak sme veriaci, je nám odpustené „v Kristovi“ a „v Kristovi“ odpúšťame aj iným. Bez odpustenia nemožno obnoviť žiadny vzťah. Odpustenie je voľba, ktorú robíme na základe reality nášho vlastného stavu odpustenia.

Pre manželský vzťah nám Biblia dala jasný model, ktorý je opačný ako názor sveta. Po udelení a prijatí odpustenia začne uplatňovanie Božieho modelu privádzať dve oddelené strany do zväzku, ktorý uctieva Boha. To si vyžaduje rozhodnutie oboch strán. Existuje staré príslovie: „Nemôžeš používať to, čo nepoznáš.“ Preto, aby sme spoznali Boží model manželstva, musíme sa pozrieť do Božieho slova.

Boh ustanovil prvé manželstvo v rajskej záhrade medzi Adamom a Evou. Keď tam vstúpil hriech, tento dokonalý zväzok bol zničený. Následne Boh povedal Eve, že Adam bude jej „hlavou“, aby nad ňou vládol (1. Mojžišová 3:16). (Porovnaj 1. Korinťanom 11:3; Efezanom 5:22; Títovi 2:5; 1. Petrov 3:5-6.) Toto „pravidlo“ bolo odmietnuté moderným liberálnym ženským hnutím a prinieslo nevýslovné nešťastie tým, ktorí tejto „lži“ uverili. Existuje aj ľudský názor, že „všetci sú si rovní“. V určitom zmysle je to pravda. Všetci máme rovnaký prístup k spaseniu v Ježišovi Kristovi (Galaťanom 3:28). Ale tvrdiť, že všetci na svete sú si rovní v ľudských možnostiach, schopnostiach alebo dokonca moci, je naivné. Boh mal nejaký zámer, aby manželky boli podriadené moci svojich manželov. Kvôli hriechu sa toto pravidlo zneužívalo aj okliešťovalo a výsledok priniesol do domácnosti a rodiny chaos. Boh však hovorí, že manželia majú „milovať svoje ženy ako vlastné telá“ (Efezanom 5:28). V skutočnosti je väčšia časť zodpovednosti daná manželovi. Žena má poslúchať svojho manžela ako Pána, avšak manželia majú milovať svoje manželky, „ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba“ (Efezanom 5:25-29).

Prvý list Korinťanom 7 stanovuje niektoré zásady a praktické, osobné, Duchom Svätým vedené rady týkajúce sa manželstva. Opäť to predpokladá, že jednotlivci sú znovuzrodení veriaci. Táto pasáž hovorí o cudzoložstve, smilstve, o tom, či zostať slobodný a čistý, alebo - aby sme sa vyhli nástrahám vášne a smilstva - uzavrieť manželstvo.

Boží model manželstva funguje, ale vyžaduje si záväzok oboch strán. Ak sa manželský vzťah rozpadol, zvyčajne sú tu problémy, ktoré treba odpustiť a hodiť za hlavu, aby sa dalo ísť ďalej, a to si opäť vyžaduje rozhodnutie a záväzok. Neochota odpustiť bude znamenať neobnovené manželstvo. Prvoradou otázkou je zodpovednosť každého jednotlivca pred Pánom. Kráčanie v odpustení a spoločenstve by bolo úžasným začiatkom obnovy vzťahu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem obnoviť svoje manželstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries