settings icon
share icon
Otázka

Je nové manželstvo po rozvode vždy cudzoložstvom?

Odpoveď


Ešte predtým, ako začneme odpovedať na túto otázku, zopakujme: „nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin“ (Malachiáš 2:16). Bolesť, zmätok a frustrácia, ktoré väčšina ľudí po rozvode prežíva, sú určite súčasťou dôvodu, prečo Boh nenávidí rozvod. Z biblického hľadiska je ešte zložitejšia ako otázka rozvodu otázka opätovného manželstva. Veľká väčšina ľudí, ktorí sa rozvedú, sa buď znovu ožení, alebo uvažuje o tom, že sa znovu ožení. Čo o tom hovorí Biblia?

Matúš 19:9 hovorí: „Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží.“ Pozri tiež Matúš 5:32. Tieto verše Písma jasne hovoria, že opätovné manželstvo po rozvode je cudzoložstvom, okrem prípadu „manželskej nevery“. Pokiaľ ide o toto „ustanovenie o výnimke“ a jeho dôsledky, prečítajte si nasledujúce články:

Čo hovorí Biblia o rozvode a druhom sobáši?

Som rozvedený/á. Môžem sa podľa Biblie znovu oženiť/vydať?

Podľa nášho názoru existujú určité prípady, v ktorých je rozvod a nové manželstvo povolené bez toho, aby sa nové manželstvo považovalo za cudzoložstvo. Medzi tieto prípady patrí nehanebné cudzoložstvo, fyzické týranie partnera alebo detí a opustenie veriaceho partnera neveriacim partnerom. Nehovoríme, že človek by sa za takýchto okolností mal znovu zosobášiť. Biblia jednoznačne podporuje zotrvanie v slobode alebo zmierenie pred opätovným sobášom (1. Korinťanom 7:11). Zároveň zastávame názor, že Boh ponúka svoje milosrdenstvo a milosť nevinnej strane rozvodu a umožňuje tejto osobe uzavrieť nové manželstvo bez toho, aby sa to považovalo za cudzoložstvo.

Osoba, ktorá sa rozvedie z iného dôvodu, ako sú uvedené vyššie, a potom sa znovu vydá, sa dopustila cudzoložstva (Lukáš 16:18). Otázkou potom je, či je toto nové manželstvo „skutkom“ cudzoložstva, alebo „stavom“ cudzoložstva. Prítomný čas gréckeho jazyka v Matúš 5:32; 19:9; a Lukáš 16:18 môže naznačovať nepretržitý stav cudzoložstva. Prítomný čas v gréčtine zároveň nemusí vždy označovať nepretržitý dej. Niekedy jednoducho znamená, že niečo nastalo (aorist prítomného času). Napríklad slovo „rozvádza“ v Matúšovi 5:32 je v prítomnom čase, ale rozvádzanie nie je nepretržitý dej. Podľa nášho názoru nové manželstvo, bez ohľadu na okolnosti, nie je nepretržitým stavom cudzoložstva. Cudzoložstvom je len samotný akt opätovného sobáša.

V staro zmluvnom zákone bol trest za cudzoložstvo smrť (3. Mojžišová 20:10). Zároveň sa v Piatej Mojžišovej 24:1-4 spomína nové manželstvo po rozvode, nenazýva ho cudzoložstvom a nepožaduje trest smrti pre opätovne zosobášeného partnera. Biblia výslovne hovorí, že Boh nenávidí rozvod (Malachiáš 2:16), ale nikde výslovne neuvádza, že Boh nenávidí opätovné manželstvo. Biblia nikde neprikazuje znovu zosobášenému manželskému páru, aby sa rozviedol. V Piatej Mojžišovej 24:1-4 nepopisuje nové manželstvo ako neplatné. Ukončenie nového manželstva rozvodom by bolo rovnako hriešne ako ukončenie prvého manželstva rozvodom. V oboch prípadoch by išlo o porušenie sľubov pred Bohom, medzi manželmi a pred svedkami.

Bez ohľadu na okolnosti by sa pár po uzavretí nového manželstva mal snažiť žiť svoj manželský život vo vernosti, spôsobom, ktorý uctieva Boha, pričom stredobodom ich manželstva by mal byť Kristus. Manželstvo je manželstvo. Boh nepovažuje nové manželstvo za neplatné alebo cudzoložné. Znovu zosobášený pár by sa mal venovať Bohu a jeden druhému - a uctiť si ho tým, že ich nové manželstvo bude trvalé a zamerané na Krista (Efezanom 5:22-33).

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Je nové manželstvo po rozvode vždy cudzoložstvom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries