settings icon
share icon
Otázka

Ako by mal kresťan jednať s neplodnosťou?

Odpoveď


Problém neplodnosti je jeden z najťažších, zvlášť pre páry, ktoré sa tešili na deti celý svoj život. Takí ľudia sa môžu ocitnúť v situácii, keď sa budú pýtať: „Prečo my, Pane?“ Pravdaže, Boh chce požehnať manželský pár deťmi. Pre telesne zdravý pár v neplodnosti je najťažšia vlastne nevedomosť, či je to iba dočasné alebo trvalé. Ak je to iba dočasná situácia, tak koľko bude trvať? Ak je to trvalá situácia, tak ako to vedieť a ako sa správať ďalej.

Biblia zobrazuje problém neplodnosti vo viacerých príkladoch:

Boh zasľúbil Abrahámovi a Sáre dieťa, ale nedostali syna, kým nenaplnili 90 rokov (1. Mojžišova 11:30).

Izák, Rebekin manžel sa nepretržite modlil a Boh dal odpoveď. Dostali dvoch synov, Ezava a Jakoba (1. Mojžišova 25:11).

Ráchel sa modlila a Boh otvoril jej vnútro. Narodila dvoch synov, Jozefa a Benjamina (1. Mojžišova 30:1; 35:18).

Manoáchova žena, ktorá bola neplodná porodila Samsona (Sudcov 13:2).

Alžbeta v starom veku narodila Jana Krstiteľa, Kristovho predchodcu (Lukáš 1:7, 36).

Neplodnosť Sáry, Rebeky a Ráchel (matky Izraelského národa) je významná preto, lebo ich schopnosť mať napokon deti je preukaz Božej milosti a vernosti. Manželstvá, ktoré trpia neplodnosťou nesmú pochybovať o tom, že je Boh milostivý a verný a nemajú veriť tomu, že Boh tresce tým spôsobom. Kresťania si musia byť vedomí, že Boh odpustil ich hriechy v Kristovi a neschopnosť mať deti nie je Božím trestom.

Takže, čo majú také manželstvá robiť? Je dobré hľadať pomoc od lekárov. Aj muž aj žena by mali žiť zdravo, aby sa pripravili na tehotenstvo. Izraelské matky sa modlili za počatie a pokračovali sa modliť za svoje deti. Primárne sa máme modliť za Božiu vôľu v našich životoch. Ak je Jeho vôľa, aby sme mali vlastné deti, tak ich budeme mať. Ak je Jeho vôľa, aby sme adoptovali deti, alebo aby sme boli bez detí, tak to je to, čo by sme mali prijať. Vieme, že Boh má plán pre každého jedného z nás. Boh je autorom života. On umožňuje počatie, a odopiera ho. Je všemohúci a vševedúci (Rimanom 11:33-36). „Každý dokonalý dar je zhora....“ (Jakub 1:17). Poznanie a prijímanie tejto pravdy pomôže manželstvám, ktoré maju prázdnotu v srdci kvôli neplodnosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by mal kresťan jednať s neplodnosťou?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries