settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o nelegálnej imigrácii?

Odpoveď


List Rimanom 13:1-7 jasne hovorí, že Boh od nás očakáva, že budeme poslúchať zákony vlády. Jedinou výnimkou je prípad, keď vás vládny zákon núti neposlúchať Boží príkaz (Skutky 5:29). Nelegálna imigrácia je porušením vládneho zákona. V Písme nie je nič, čo by odporovalo tomu, aby národ mal imigračné zákony. Preto je nelegálny vstup do inej krajiny hriechom, vzburou proti Bohu.

Nelegálne prisťahovalectvo je dnes v Spojených štátoch (a niektorých ďalších krajinách) určite kontroverznou témou. Niektorí tvrdia, že imigračné zákony sú nespravodlivé, neférové a dokonca diskriminačné - dávajú jednotlivcom ospravedlnenie na nelegálne prisťahovalectvo. List Rimanom 13:1-7 však nedáva žiadne povolenie porušovať zákon len preto, že je nespravodlivý. Opäť platí, že problémom nie je spravodlivosť zákona. Jediným biblickým dôvodom na porušenie vládneho zákona je, ak tento zákon porušuje Božie slovo. Keď Pavol písal knihu Rimanom, bol pod autoritou Rímskej ríše, ktorú viedol azda najhorší zo všetkých rímskych cisárov, Nero. Za jeho vlády platilo mnoho zákonov, ktoré boli nespravodlivé, neférové a/alebo očividne zlé. Napriek tomu Pavol poučil kresťanov, aby sa podriadili vláde.

Sú imigračné zákony Spojených štátov nespravodlivé alebo neférové? Niektorí si myslia, že áno, ale o to tu nejde. Všetky rozvinuté krajiny sveta majú imigračné zákony, niektoré prísnejšie ako USA a niektoré menej prísne ako USA. V Biblii nie je nič, čo by krajine rozkazovalo mať úplne otvorené hranice alebo mať úplne uzavreté hranice. List Rimanom 13:1-7 tiež dáva vláde právomoc trestať porušovateľov zákona. Či už je trestom väzenie a/alebo deportácia, alebo aj niečo prísnejšie, je v právomoci vlády určiť.

Drvivá väčšina nelegálnych prisťahovalcov v Spojených štátoch prišla s cieľom mať lepší život, zabezpečiť svoje rodiny a uniknúť pred chudobou. To sú dobré ciele a motivácie. Nie je však biblické porušovať zákon, aby sa dosiahlo niečo „dobré“. Starostlivosť o chudobných, siroty a vdovy je niečo, čo nám Biblia prikazuje robiť (Galaťanom 2:10; Jakubov 1:27; 2:2-15). Biblický fakt, že sa máme starať o nešťastných, však neznamená, že by sme pri tom mali porušovať zákon. Podporovať, umožňovať a/alebo povzbudzovať nelegálne prisťahovalectvo je preto tiež porušením Božieho slova. Tí, ktorí chcú imigrovať do inej krajiny, by mali vždy dodržiavať imigračné zákony danej krajiny. Hoci to môže spôsobiť zdržanie a frustráciu, tieto dôvody nedávajú človeku právo porušovať zákon.

Aké je biblické riešenie nelegálnej imigrácie? Jednoduché... nerobte to; dodržiavajte zákony. Ak neposlušnosť nie je biblickým riešením, čo možno urobiť v súvislosti s nespravodlivým imigračným zákonom? Snaha o zmenu imigračných zákonov je úplne v kompetencii občanov. Ak ste presvedčení, že imigračný zákon je nespravodlivý, urobte všetko, čo je legálne vo vašej moci, aby ste dosiahli zmenu zákona: modlite sa, podávajte petície, hlasujte, pokojne protestujte atď. Ako kresťania by sme sa mali ako prví usilovať o zmenu akéhokoľvek nespravodlivého zákona. Zároveň by sme mali preukázať svoju podriadenosť Bohu tým, že budeme poslúchať vládu, ktorú nad nami ustanovil.

„S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu: či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci.“ (1. Petrov 2:13-16).EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o nelegálnej imigrácii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries