settings icon
share icon
Otázka

Ak Ježiš zaplatil cenu za náš hriech, prečo stále trpíme následky nášho hriechu?

Odpoveď


Písmo hovorí: „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“ (Rimanom 6:23). Kristus zaplatil trest za náš hriech. Všetci si zaslúžime smrť, ktorá je najvyšším trestom za hriech. Každý zaplatí za svoj hriech, ak nepríde ku Kristovi, ktorý zaplatil cenu za náš hriech svojou krvou. Adam a Eva znášali následky za svoj hriech tým, že boli vyhnaní zo záhrady. Namiesto „následkov“ by sme o tom mali premýšľať ako o „disciplíne“. Pisateľ listu Hebrejom hovorí toto o disciplíne a jej účele: „A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna.

Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez takej výchovy, na ktorej majú účasť všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život? Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne, no on nás vychováva nám na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svätosti. Pravda, nijaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká; neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila“ (Hebrejom 12:5-11).

Boh prejavuje svoju lásku tým, že nás napráva a/alebo používa disciplínu, aby nás priviedol tam, kde nás chce mať. Čo robí dobrý otec, keď vidí, že jeho dieťa zišlo zo správnej cesty? Privedie ho späť pomocou disciplíny. Disciplína môže mať rôzne podoby v závislosti od závažnosti priestupku. Ak dieťa nikdy nie je potrestané alebo nikdy nepocíti dôsledky svojho nesprávneho konania, nikdy sa nenaučí, čo je správne.

Preto Boh z lásky trestá tých, ktorí sú Jeho. Ak by ste nikdy netrpeli následky svojho hriechu, ako by ste vedeli, kedy konáte správne alebo nesprávne? Žalmista hovorí: „Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, ale Boha nevzývajú?“ (Žalmy 53:5). Pozri aj Žalmy 10:11: „V duchu si ešte hovorí: ,Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.‘“ Keby Boh netrestal, nepoučili by sme sa zo svojich chýb a nezmenili by sme svoje správanie. Boh trestá len tých, ktorí sú Jeho, a robí to z lásky k nám, nie preto, aby nám ublížil alebo nás strhol. Je to Boží spôsob, ako povedať: „Dieťa moje, ideš nesprávnou cestou a je čas, aby si sa obrátil a robil to, čo je správne.“ Ak sa nenecháme napraviť, keď robíme zle, budeme robiť zle aj naďalej.

Boh zaplatil trest za naše hriechy, aby sme nemuseli trpieť druhou smrťou, ktorou je peklo (Zjavenie 20:14). Kvôli Jeho láske k nám, nás karhá a privádza nás do vzťahu s Ním, ktorý si On želá. Takže nabudúce, keď budete mať pocit, že znášate následky za svoj hriech, pamätajte, že je to Boh, ktorý vás karhá z lásky.

Napokon, skutky neposlušnosti voči Božím zákonom často vyústia do pozemských následkov, ktoré nemajú nič spoločné s Božou disciplínou. Napríklad vrah, ktorý príde ku Kristovi a ľutuje všetky svoje hriechy, dostane Božie odpustenie vo večnom zmysle a bude sa tešiť z plného spoločenstva s Bohom na večnosť v nebi. Spoločnosť, v ktorej žije, však od neho bude stále vyžadovať, aby zaplatil za svoj zločin v pozemskom zmysle. Možno bude musieť stráviť celý život vo väzení alebo ho za jeho zločin dokonca popravia. Ale aj v týchto situáciách môže byť silno využitý od Boha, kým čaká na svoje konečné vykúpenie a večnú radosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak Ježiš zaplatil cenu za náš hriech, prečo stále trpíme následky nášho hriechu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries