settings icon
share icon
Otázka

Čo je to náhradná teológia?

Odpoveď


Náhradná teológia učí, že cirkev nahradila Izrael v Božom pláne. Stúpenci náhradnej teológie veria, že Židia už nie sú Boží vyvolený národ a že Boh viac nemá nejaké plány s Izraelom. Všetky rozličné stanoviská týkajúce sa vzťahu cirkvi s Izraelom sa môžu podeliť na dve skupiny: alebo je cirkev pokračovaním Izraela (náhradná/zmluvná teológia) alebo je cirkev niečo celkom nové a odlišné od Izraela (dispezacionalizmus/premilenializmus).

Náhradná teológia učí, že cirkev nahradila Izrael a že mnohé zasľúbenia, ktoré Boh dal Izraelu sú splnené v cirkvi, nie v Izraeli. Takže, proroctvá týkajúce sa požehnania a obnovenia Izraela sú „zduchovnené“ do zasľúbení pre cirkev. Hlavný problém s týmto stanoviskom spočíva v tom, že ešte stále existujú Židia, ako aj dnešný štát Izrael. Ak je Izrael zavrhnutý Bohom a nemá budúcnosť, ako možno vysvetliť nadprirodzené obstátie izraelského národa počas minulých 2000 rokov, napriek toľkému úsiliu ich zničiť? Ako vysvetliť to, že Izrael bol obnovený ako národ a štát v 20. storočí a predtým neexistoval 1900 rokov?

Stanovisko, že cirkev a Izrael sú dva odlišné pojmy možno potvrdiť v Novom zákone. Biblicky povedané, cirkev je úplne niečo iné ako Izrael, a tieto dve veci si nemáme miešať. Písmo nás učí, že cirkev je úplne nové stvorenie, ktoré bolo založené na deň Letníc a bude pretrvávať po vytrženie (Efežanom 1:9-11; 1. Tesalonočanom 4:13-17). Cirkev nemá žiadne spojenie s požehnaniami a kliatbami, ktoré sú pre Izrael. Zmluvy, zasľúbenia a varovania sa vzťahujú iba na Izrael. Izrael bol dočasne postavený po strane za uplynulých 2000 rokov.

Po vytržení (1. Tesaloničanom 4:13-18) Boh obnoví Izrael a bude znovu v prvom pláne. Prvá vec, ktorá sa uskutoční, bude súženie (Zjavenie 6-19). Svet bude súdený, lebo odmietol Krista, kým Izrael bude priprávaný pre druhý príchod Mesiáša. Potom, keď sa Kristus vráti po ukončení súženia, Izrael bude pripravený prijať Ho. Ostatok Izraela, ktorý prežije súženie, bude zachránený a Pán ustanoví svoje kráľovstvo na zemi a Jeruzalem bude hlavným mestom. S Kristom na čele, Izrael bude vládnuť a predstavitelia všetkých národov prídu do Jeruzalema, aby uctievali Kráľa – Ježiša Krista. Cirkev sa vráti s Kristom a bude vládnuť 1000 rokov (Zjavenie 20:1-5).

Starý i Nový zákon podržiavajú premilenialistické/dispenzionalisktické chápanie Božieho plánu pre Izrael. Najsilnejšiu podporu premilenialistického učenia nájdete v Zjavení 20:1-7, kde sa šesťkrát hovorí, že Kristus bude vládnuť 1000 rokov. Po súžení sa Pán vráti a ustanoví svoje kráľovstvo s Izraelom, bude vládnuť nad celou zemou a Izrael bude hlavným národom. Cirkev tiež bude vládnuť s Kristom 1000 rokov. Cirkev nanahradila Izrael v Božom pláne. Hoci sa Boh zameriava na cirkev v dobe milosti, Boh nezabudol na Izrael a jedného dňa obnoví jeho prvotnú úlohu národa, ktorý si On vyvolil (Rimanom 11).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to náhradná teológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries