settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o mimotelovom zážitku / astrálnej projekcii?

Odpoveď


Informácie o zážitku „mimo tela“ sú rozsiahle a subjektívne. Podľa Wikipédie jeden z desiatich ľudí tvrdí, že mal mimotelový zážitok (OBE), pričom sa uvádza mnoho rôznych typov týchto zážitkov. Ich rozsah siaha od nedobrovoľných mimotelových zážitkov alebo zážitkov blízkych smrti, ktoré sa stali po úraze alebo nehode alebo počas nich, až po tzv. astrálnu projekciu, pri ktorej sa človek dobrovoľne snaží opustiť svoje telo a vystúpiť na duchovnú úroveň, kde verí, že nájde pravdu a jasnosť.

Niekoľko slávnych kresťanov malo to, čo by sa v dnešnom svete dalo nazvať mimotelovým zážitkom, najmä apoštol Pavol. V 2. liste Korinťanom 12:1-4 hovorí: „Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku — či v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie —, že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť.“ Vo veršoch, ktoré predchádzajú tomuto úryvku, Pavol vymenúva svoje „chvály“ alebo veci, ktoré by ho, ak by sa spoliehal na skutky a dobré skutky, ktoré by mu zabezpečili spásu, dostali do neba. Hoci sa zdá, že sa odvoláva na tretiu osobu, učenci sa zhodujú, že hovorí o sebe v tretej osobe. Preto do svojho zoznamu chvál zahŕňa aj tento zjavný mimotelový zážitok. Poukazuje na to, že akékoľvek zjavenie, ktoré pochádza z prostredia mimo Biblie (mimobiblické zjavenie), nie je spoľahlivým zdrojom, a ako hovorí Pavol: „aj keď to neosoží.“ To neznamená, že jeho mimotelový zážitok nebol skutočný, ale len to, že sa nespolieha na to, že mu dá pravdu alebo že skutočne prinesie nejaký úžitok jemu alebo iným ľuďom.

K nedobrovoľnému mimotelovému zážitku alebo zážitku blízkemu smrti, ako bol zážitok apoštola Pavla, by sme mali pristupovať rovnako ako k snu v živote kresťana - je to nevysvetliteľný jav, ktorý môže byť dobrým príbehom, ale nedáva nám pravdu. Jediné miesto, kde nájdeme absolútnu pravdu, je Božie slovo. Všetky ostatné zdroje sú len subjektívnymi ľudskými výpoveďami alebo interpretáciami založenými na tom, čo môžeme objaviť svojou obmedzenou mysľou. Kniha Zjavenia alebo Jánovo videnie je v tomto smere výnimkou, rovnako ako proroctvá alebo videnia starozákonných prorokov. V každom z týchto prípadov bolo prorokom povedané, že ide o zjavenie od Pána a že sa majú podeliť o to, čo videli, pretože to bolo priamo z Božích úst.

Dobrovoľný mimotelový zážitok alebo „astrálna projekcia“ je niečo iné. Osoba, ktorá sa snaží dosiahnuť mimotelový zážitok, aby sa spojila s duchmi alebo duchovným svetom, praktizuje okultizmus. Existujú dve formy. Prvá sa nazýva model „fázovania“, pri ktorom sa osoba snaží nájsť novú duchovnú pravdu prístupom k časti mysle, ktorá je počas každodenného života „vypnutá“. Táto prax súvisí s budhizmom alebo postmodernizmom a vierou, že osvietenie sa dosahuje hľadaním vo vlastnom vnútri. Druhá forma, nazývaná „mystický“ model, spočíva v tom, že sa človek pokúša úplne opustiť telo, pričom jeho duch cestuje do inej roviny, ktorá vôbec nie je spojená s fyzickým svetom.

Biblia v liste Galaťanom 5:19-20 výslovne varuje pred okultnými praktikami alebo čarodejníctvom a hovorí, že tí, ktorí ich praktizujú, nezdedia Božie kráľovstvo. Božie príkazy sú vždy pre naše dobro a prikazuje nám, aby sme sa držali ďaleko od okultných praktík, pretože pri pokuse o prístup do duchovného sveta existuje veľký potenciál otvoriť sa démonom, ktorí nám môžu nahovoriť lži o Bohu a pomýliť našu myseľ. V Jóbovi 4:12-21 Elifaz opisuje, že ho vo videní navštívil lživý duch, ktorý mu povedal, že Boh si neváži ľudí a že sa o nás nestará, čo je lož! Model fázovania je podľa Písma tiež márny. V Jeremiášovi 17:9 sa píše: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ A v 1. Korinťanom 2:1-5 sa píše: „Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. 2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením; 4 moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ Je márne hľadať nekonečnú múdrosť v konečnej ľudskej mysli.

Jeden konkrétny príklad pochádza z populárnej knihy 90 minút v nebi od pastora Dona Pipera. Piper opisuje, čo je v podstate mimotelový zážitok, ktorý mal po ťažkej autonehode, počas ktorej podľa neho zomrel a na 90 minút sa dostal do neba. O tom, či Piper skutočne videl nebo alebo tam strávil nejaký čas, sa dá polemizovať a nakoniec to nevie nikto okrem Boha. Z teologického hľadiska však existuje vážny problém so záverom, ktorý pastor Piper vyvodil zo svojej skúsenosti. Čitateľovi hovorí, že teraz, keď „bol v nebi“, môže smútiacim ľuďom na pohreboch hovoriť útechu „s väčšou autoritou“, než mohol predtým. Piperove motívy sú správne: chce dať ľuďom nádej. Je však absolútne nesprávne tvrdiť, že jeho vlastná subjektívna skúsenosť mu dá väčšiu autoritu pri podávaní nádeje v nebi než dokonalá pravda Písma.

Na záver chcem povedať, že nech už hovoríme o akomkoľvek druhu mimotelového zážitku, hlavné, čo si treba uvedomiť, je, že mimotelový zážitok nám nedá ani pravdu, ani poznanie. Ak sa v živote kresťana vyskytne nedobrovoľná mimotelová skúsenosť, najlepším prístupom by bolo považovať ju za rovnakú kategóriu ako sen - možno zaujímavú, ale nie za zdroj pravdy. Kresťania majú nachádzať pravdu len v Božích slovách, ako sa modlí Ježiš v Jánovi 17:17: „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!“EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o mimotelovom zážitku / astrálnej projekcii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries