settings icon
share icon
Otázka

Čo je kľúčom k tomu, aby manželstvo vydržalo?

Odpoveď


Apoštol Pavol hovorí, že žena je „viazaná“ k svojmu manželovi pokým žije (Rímskym 7:2). To hlavné tu je to, že buď manžel alebo manželka musia umrieť, aby toto manželské puto bolo zlomené. Toto je Boží príkaz, ale v našej modernej spoločnosti až 51 percent manželstiev končí rozvodom. To znamená, že vyše polovica párov, ktorá dá sľub „Kým nás smrť nerozdelí“ tento sľub poruší.

Čo však môže zosobášený pár urobiť preto, aby ich manželstvo vydržalo? Prvou a najdôležitejšou vecou je poslušnosť voči Bohu a Jeho Slovu. Toto by malo byť pravdou ešte pred manželstvom. Boh hovorí: „Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? (Ámos 3:3). Pre znovuzrodeného veriaceho toto znamená, že nebude začínať príliš blízke vzťahy s neveriacimi. „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?“ (2 Korintským 6:14). Ak by sa nasledoval tento príklad, tak potom by bolo o mnoho menej zlomených sŕdc a utrpenia v manželstvách.

Ďalšia zásada, ktorá by ochránila dlhotrvácnosť manželstva je, že manžel by mal poslúchať Boha a milovať, ctiť si a ochraňovať svoju ženu ako svoje vlastné telo (Efezským 5:25-31). Podobne žena, by sa mala poslúchať Boha a podriadiť sa svojmu manželovi „ako Pánovi“ (Efezským 5:22). Manželstvo medzi mužom a ženou je obrazom vzťahu medzi Kristom a cirkvou. Kristus vydal seba samého za cirkev a ju miluje, ctí si ju a ochraňuje ju ako svoju „nevestu“ (Zjavenie 19:7-9).

Keď Boh priniesol Evu Adamovi v prvom manželstve, tak Eva bola stvorená z jeho „mäsa a kostí“ (Genesis 2:21) a stali sa „jedným telom (Genesis 2:23-24). Stať sa jedným telom znamená viac, ako len fyzické spojenie. Je to „stretnutie sa“ mysle a duše na to, aby vytvorili nový celok. Tento vzťah ide oveľa ďalej ako len po telesnú či emocionálnu príťažlivosť. Ide až do oblasti duchovnej „jednoty“ , ktorá môže byť objavená iba vtedy, keď sa obaja partneri odovzdajú Bohu a jeden druhému. Tento vzťah nie je zameraný na „ja a moje“ ale na „my a naše“. Toto je jedno z tajomstiev na manželstvo, ktoré vydrží. Na to, aby manželstvo vydržalo až do smrti je potrebné, aby obaja partneri z toho urobili svoju prioritu. To, ak budeme upevňovať náš vzťah s Bohom nám zaistí, že vzťah medzi manželom a manželkou vydrží a tým oslávi Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kľúčom k tomu, aby manželstvo vydržalo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries