settings icon
share icon
Otázka

Čo by mal kresťan robiť, ak je v manželstve s neveriacou osobou?

Odpoveď


Manželstvo s neveriacou osobou môže byť niečo najťažšie v živote kresťana. Manželstvo je zmluva, ktorá spája dve osoby v jedno telo (Matúš 19:5). Môže byť veľmi ťažké, ako pre veriaceho, tak aj pre neveriaceho partnera, aby žili v harmónii (2. Korinťanom 6:14-15). Ak sa jeden z partnerov stane kresťanom počas manželstva, rýchlo sa prejaví zápas medzi dvomi autoritami, pod ktorými partneri žijú.

V takýchto situáciach kresťania často hľadajú východisko v tom, že opustia partnera, presvedčení v to, že je to jediný spôsob ako osláviť Boha. Ale Jeho slovo hovorí inak. Nielenže má osoba v takej situácii byť spokojná, ale má aj hľadať spôsob, ako osláviť Boha v danej situácii (1. Korinťanom 7:17). Biblia konkrétne hovorí tým, ktorí sú v manželstve s neveriacimi osobami v 1. Korinťanom 7:12-14: „Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté.“

Kresťania, ktorí sú v manželstve s neveriacim partnerom sa musia modliť za silu Ducha Svätého, aby ich uschopnil vyznávať Krista a žiť vo svetle Božej prítomnosti (1. Jánova 1:7). Mali by hľadať Božiu meniacu silu, aby zmenila ich srdcia a aby prinášali ovocie Ducha (Galaťanom 5:22-23). Žena kresťanka má mať podriadené srdce aj voči svojmu neveriacemu manželovi (1. Petrova 3:1) a aby to dokázala, musí zostať v prítomnosti Božej.

Kresťania nemajú žiť samotárskym životom; môžu nájsť podporu v cirkvi alebo v skupinkách. Manželstvo s neveriacou osobou nie je odsúdenie na nesvätý vzťah, ale každý kresťan by sa mal modliť za svojho partnera a tak byť príkladom a dovoliť Kristovi, aby svietil (Filipanom 2:14). Nech pravda, ktorá môže zmeniť neveriaceho partnera je nádejou a cieľom pre každého kresťana, ktorý je v manželstve s neveriacou osobou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo by mal kresťan robiť, ak je v manželstve s neveriacou osobou?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries