settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o manželstve?

Odpoveď


Na túto otázku je ťažké odpovedať, pretože Biblia nikde priamo nehovorí o tom, že v ktorú chvíľu Boh považuje pár za zosobášený. Existujú tri najbežnejšie názory: 1) Boh považuje pár za zosobášený iba vtedy, keď sú legálne zosobášený. 2) V Božích očiach je pár zosobášený až vtedy, keď dokončí nejaký druh svadobného obradu. 3) Boh považuje pár za zosobášený až vo chvíli, keď je manželstvo zavŕšené sexuálnym stykom. Teraz sa pozrieme na každý jeden z týchto názorov a pozrime sa na ich silné a slabé stránky.

1) Boh považuje pár za zosobášený iba vtedy, keď sú legálne zosobášený. Dôkazy z Biblie pre tento názor väčšinou pochádzajú z pasáží, kde sa hovorí o poddaní sa vláde (Rímskym 13:1-7; 1 Peter 2:17). Ako dôkaz sa udáva to, že ak vláda vyžaduje akési „papierovačky“ na to, aby manželstvo bolo uznané, tak potom by sa pár mal podriadiť akémukoľvek procesu, ktorý vláda vyžaduje. Určite je biblické, keď tvrdíme, že pár sa má podriadiť vláde, pokiaľ jej požiadavky nie sú v rozpore s Božím Slovom a sú primerané. Rímskym 13:1-2 nám hovorí, že: „Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd.“

No sú tu však určité slabé stránky a potenciálne problémy. Po prvé, manželstvá boli ešte dávno predtým, ako bola akákoľvek vláda. Po tisíce rokov sa ľudia sobášili bez takej veci, čo my dnes nazývame sobášnym listom. Po druhé, dokonca aj dnes existujú krajiny, ktoré nemajú žiadne legálne potvrdenie manželstva, a/alebo žiadne legálne požiadavky na manželstvo. Po tretie, sú určité vlády, ktoré majú nebiblické požiadavky na manželstvo. Na príklad, sú krajiny, ktoré vyžadujú, aby sa svadba uskutočnila v katolíckom kostole, podľa katolíckeho učenia a pod dohľadom katolíckeho kňaza. Samozrejme, že pre tých, ktorí majú silné nezhody s katolíckou cirkvou a s katolíckym porozumením manželstva ako sviatosti, by bolo nebiblické, aby sa poddali tomu, že budú zosobášení v katolíckej cirkvi.

2) V Božích očiach je pár zosobášený až vtedy, keď dokončí nejaký druh svadobného obradu. V mnohých kultúrach pri svadbe odovzdáva otec svoju dcéru. Niektorí tomu chápu tak, ako keď Boh priniesol Evu k Adamovi (Genesis 2:22), ako keby Boh dohliadal na prvý svadobný „obrad“. V druhej kapitole Jána sa Ježiš zúčastňuje svadobného obradu. Ježiš by sa takej udalosti určite nezúčastnil, ak by nesúhlasil s tým, čo sa tam odohrávalo. To, že sa Ježiš zúčastnil tohto svadobného obradu v žiadnom prípade neznamená, že Boh svadobný obrad vyžaduje, ale určite naznačuje, že svadobný obrad je v Božích očiach prijateľný. Takmer každá kultúra v histórii ľudstva mala nejaký druh svadobného obradu. V každej kultúre je nejaká udalosť, skutok, zmluva, alebo prehlásenie, ktoré je vyhlasuje muža a ženu za manželov.

3) Boh považuje pár za zosobášený až vo chvíli, keď je manželstvo zavŕšené sexuálnym stykom. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že ak muž a žena majú spolu sex, tak Boh považuje týchto dvoch za zosobášených. Takýto názor neznie biblicky. Základom pre toto tvrdenie je skutočnosť, že sexuálny styk medzi manželom a manželkou je konečným naplnením bytia „jedným telom“ (Genesis 2:24; Matúš 19:5; Efezským 5:31). V tomto zmýšľaní je sexuálny styk je konečnou „pečaťou“ manželskej „zmluvy“. Avšak, ak tento pár je legálne a obradne zosobášený, ale z nejakého dôvodu nie je schopný sexuálneho styku, tak aj napriek tomu je tento pár považovaný za zosobášený.

Nie je biblické, aby sme považovali páry, ktoré mali sexuálny styk za zosobášené, ak nenaplnili aj iné stránky svadobnej „zmluvy“ na to, aby boli zosobášené. Písma ako 1 Korintským 7:2 naznačujú, že sex pred manželstvom je hriechom. Ak by sexuálny styk zapríčinil, že pár je zosobášený, tak potom by to nemohlo byť hodnotené ako niečo hriešne, pretože pár by bol zosobášený tým, že spolu mali sexuálny styk. V žiadnom prípade neexistuje biblický podklad na to, aby nezosobášené páry mali spolu sex a potom sa vyhlásili za zosobášených a tým prehlásili všetky budúce sexuálne pomery za morálne a oslavujúce Boha.

Takže čo v Božích očiach ustanovuje manželstvo? Dá sa povedať, že nasledujúci príklad by sa mal nasledovať: 1) Pokiaľ sú požiadavky rozumné a nie proti Biblii, tak by sa pár mal snažiť dodržať všetko to, čo vláda právne vyžaduje na to, aby manželstvo bolo právoplatné. 2) Pár by sa mal postupovať podľa akýchkoľvek kultúrnych a všedných praktikách, ktoré sú typicky použité na to, aby bol pár vyhlásený za „oficiálne zosobášený“. 3) Ak je to možné, pár by mal manželstvo zavŕšiť sexuálne, a tak naplniť fyzickú stránku bytia „jedným telom“.

Čo ak jeden, alebo viac, z týchto príkladov nie je naplnený? Je v Božích očiach taký pár stále považovaný za zosobášený? V konečnom dôsledku, je to medzi týmto párom a Bohom. Boh pozná naše srdcia (1 Ján 3:20). Boh pozná rozdiel medzi skutočným manželstvom a iba pokusom o ospravedlnenie sexuálnej nemorálnosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o manželstve?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries