settings icon
share icon
Otázka

Musí sa manželka podriadiť svojmu manželovi?

Odpoveď


Podriadenie sa je veľmi dôležitým aspektom v manželstve. Dokonca ešte aj predtým, ako hriech vstúpil do sveta, tu boli určité princípy vedenia (1 Timoteovi 2:13). Adam bol stvorený ako prvý a Eva bola stvorená na to, aby bola Adamovi „pomocníkom“ (Genesis 2:18-20). No súčasne, keďže ešte nebolo hriechu, nebolo autority, ktorú by človek poslúchal, okrem Božej autority. Keď Adam a Eva neuposlúchli Boha, hriech vstúpil do sveta, a tak vznikla potreba autority. Preto Boh ustanovil autoritu, ktorá bola potrebná na to, aby sa dodržiavali zákony a tak isto, aby nám poskytli ochranu, ktorú potrebujeme. Po prvé sa potrebujeme podriadiť Bohu, pretože to je jediný spôsob, ako Ho môžeme skutočne poslúchať (Jakub 1:21; 4:7). V 1 Korintským 11:2-3 zisťujeme, že manžel sa má podriadiť Kristovi presne tak, ako sa Kristus podriadil Bohu. Ďalej verš hovorí, že manželka by mala nasledovať tento príklad a podriadiť sa svojmu manželovi.

Podriadenie sa je prirodzenou odpoveďou na milujúci vzťah. Keď manžel miluje svoju ženu tak, ako Kristus miluje cirkev (Efezským 5:25-33), tak potom podriadenie sa je prirodzenou odpoveďou manželky jej manželovi. Grécke slovo, ktoré je preložené ako „podriadiť sa“ je hupotasso. Toto sloveso má pretrvávajúci tvar, čo znamená, že podriadiť sa Bohu, vláde, alebo manželovi nie je jednorázová záležitosť. Je to pretrvávajúci postoj, ktorý sa stane charakteristickým pre naše správanie. Podriadenie sa, o ktorom sa rozpráva v Efezským 5 nie je jednostranné podriadenie sa veriaceho voči sebeckej a panovačnej osobe. Biblické podriadenie sa je určené na to, aby bolo medzi dvomi Duchom naplnenými veriacimi, ktorí sa navzájom vydali jeden druhému a Bohu. Podriadenie sa je vzájomné. Podriadenie sa je miesto pre poctu a úplnosť. Ak je manželka milovaná tak, ako je cirkev milovaná Kristom, tak potom podriadenie sa vôbec nie je náročné. Efezským 5:24 hovorí „Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.“. Tento verš hovorí, že manželka sa má podriadiť svojmu manželovi vo všetko, čo je správne a zákonné. Preto manželka nie je zaviazaná v mene podriadenosti neuposlúchnuť zákon alebo Boha.

Matthew Henry napísal: „Žena bola stvorená z Adamovho boku. Nebola stvorená z jeho hlavy, aby nad ním vládla, ani z jeho nohy, aby ním bola pošliapaná, ale z jeho boku, aby s ním bola rovná, pod jeho rukou, aby bola ochránená a blízko jeho srdca, aby bola milovaná.“. Veriaci sa majú podriadiť jeden druhému z úcty ku Kristovi (Efezským 5:21). V rámci kontextu, všetko v Efezským 5:19-33 je výsledkom toho, že sme naplnení Duchom. Duchom naplnení veriaci by mali vzdávať chválu (5:19), byť vďační (5:20) a poddaní (5:21). Potom Pavol nasleduje svoj smer myšlienok o Duchom naplnenom žití a vo veršoch 22-33 ho aplikuje na manželov a manželky. Manželka by sa mala podriadiť svojmu manželovi nie preto, žeby ženy boli podradné, ale preto, lebo Boh naplánoval, aby manželské vzťahy takto fungovali. Podriadenie sa neznamená, že sa manželka stane „rohožkou“ pre jej manžela. Naopak, s pomocou Ducha Svätého sa žena podriaďuje svojmu manželovi a manžel obetavo miluje svoju manželku.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Musí sa manželka podriadiť svojmu manželovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries