settings icon
share icon
Otázka

Čo je liberálna kresťanská teológia?

Odpoveď


V „liberálnom kresťanskom“ učení, ktoré vôbec nie je kresťanské, sa zdôrazňuje ľudský rozum a považuje sa za poslednú autoritu. Liberálni teológovia sa snažia zmieriť kresťanstvo so svetskou vedou a „moderným myslením“. Pritom považujú vedu za vševediacu a Bibliu za bájnu a falošnú. Prvé kapitoly 1. Mojžišovej sa redukujú na poéziu alebo fantáziu, ktorá má posolstvo, ale nemá sa brať doslovne (napriek tomu, že Ježiš o týchto prvých kapitolách hovoril doslovne). Ľudstvo sa nepovažuje za úplne skazené, a preto majú liberálni teológovia optimistický pohľad na budúcnosť ľudstva. Zdôrazňuje sa aj sociálne evanjelium, pričom sa popiera neschopnosť padlého človeka naplniť ho. Už nie je dôležité, či je človek spasený od svojho hriechu a jeho trestu v pekle; hlavné je, ako sa človek správa k svojim blížnym. „Láska“ k blížnemu sa stáva určujúcou otázkou. Výsledkom tohto uvažovania liberálnych teológov je, že liberálni kvázikresťanskí teológovia učia nasledujúce doktríny:
1) Biblia nie je „Bohom vdýchnutá“ a obsahuje chyby. Kvôli tomuto presvedčeniu musí človek (liberálni teológovia) určiť, ktoré učenie je správne a ktoré nie. Vieru, že Biblia je „inšpirovaná“ (v pôvodnom význame tohto slova) Bohom, zastávajú len jednoduchí ľudia. To je v priamom rozpore s 2. Timotejovi 3:16-17: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“
2) Kristovo narodenie z panny je mytologické falošné učenie. Je to v priamom rozpore s Izaiášom 7:14 a Lukášom 2.
3) Ježiš nevstal z hrobu v telesnej podobe. To je v rozpore s opismi vzkriesenia vo všetkých štyroch evanjeliách a v celom Novom zákone.
4) Ježiš bol dobrým morálnym učiteľom, ale jeho nasledovníci a ich stúpenci si dovolili narábať s históriou jeho života, ako je zaznamenaná v Písme (žiadne „nadprirodzené“ zázraky sa nekonali), pričom evanjeliá boli napísané o mnoho rokov neskôr a iba pripísané prvým učeníkom, aby dodali väčšiu váhu ich učeniu. To je v rozpore s pasážou z 2. listu Timotejovi a s učením o nadprirodzenom zachovaní Písma Bohom.
5) Peklo nie je skutočné. Človek nie je stratený v hriechu a nie je odsúdený na nejaký budúci súd bez vzťahu s Kristom prostredníctvom viery. Človek si môže pomôcť sám, žiadna Kristova obetná smrť nie je potrebná, pretože milujúci Boh by neposlal ľudí na také miesto, ako je peklo, a keďže človek sa nenarodil v hriechu. To je v rozpore so samotným Ježišom, ktorý sa vyhlásil za cestu k Bohu prostredníctvom svojej vykupiteľskej smrti (Ján 14:6).
6) Väčšina ľudských autorov Biblie nie sú ľudia, za ktorých sa tradične považujú. Napríklad Mojžiš nenapísal prvých päť kníh Biblie. Kniha Daniel mala dvoch autorov, pretože nie je možné, aby podrobné „proroctvá“ neskorších kapitol boli známe dopredu; museli byť napísané dodatočne. Rovnaké myslenie sa prenáša aj na knihy Nového zákona. Tieto myšlienky odporujú nielen Písmu, ale aj historickým dokumentom, ktoré potvrdzujú existenciu všetkých ľudí, ktorých liberáli popierajú.
7) Najdôležitejšou vecou, ktorú má človek robiť, je „milovať“ svojho blížneho. Láskavé konanie v akejkoľvek situácii nie je to, čo hovorí Biblia, ale to, čo liberálni teológovia rozhodnú, že je dobré. To popiera učenie o úplnej skazenosti, ktoré hovorí, že človek nie je schopný robiť nič dobré a milujúce (Jeremiáš 17:9), kým nie je vykúpený Kristom a nedostane novú prirodzenosť (2. Korinťanom 5:17).

V Písme je mnoho výrokov proti tým, ktorí by popierali Kristovo božstvo (2. Petrova 2:1) (čo robí liberálne kresťanstvo); ktorí by hlásali iné evanjelium než to, ktoré hlásali apoštoli (Galaťanom 1:8) (čo robia liberálni teológovia, keď popierajú nevyhnutnosť Kristovej vykupiteľskej smrti a namiesto nej hlásajú sociálne evanjelium). Biblia odsudzuje tých, ktorí nazývajú dobro zlom a zlo dobrom (Izaiáš 5:20) (čo robia niektoré liberálne cirkvi tým, že prijímajú homosexualitu ako alternatívny životný štýl, zatiaľ čo Biblia jej praktizovanie opakovane odsudzuje).

Písmo hovorí proti tým, ktorí by volali „pokoj, pokoj“, keď nie je pokoj (Jeremiáš 6:14) (čo robia liberálni teológovia tým, že hovoria, že človek môže dosiahnuť pokoj s Bohom okrem Kristovej obete na kríži a že človek sa nemusí obávať budúceho súdu pred Bohom). Božie slovo hovorí o čase, keď ľudia budú mať podobu zbožnosti, ale jej moc budú popierať (2. Timotejovi 3:5) (čo robí liberálna teológia, keď hovorí, že v človeku je nejaká vnútorná dobrota, ktorá si nevyžaduje znovuzrodenie Duchom Svätým skrze vieru v Krista). A hovorí proti tým, ktorí by chceli slúžiť modlám namiesto jedinému pravému Bohu (1. kroník 16:26) (čo liberálne kresťanstvo robí tým, že si vytvára falošného boha podľa vlastných predstáv namiesto toho, aby uctievalo Boha tak, ako je opísaný v celej Biblii).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je liberálna kresťanská teológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries