settings icon
share icon
Otázka

Čo je to krstné znovuzrodenie?

Odpoveď


Krstné znovuzrodenie je viera, že krst je nevyhnutný pre spasenie, alebo presnejšie, že k znovuzrodeniu nedochádza, kým človek nie je pokrstený vodou. Krstné znovuzrodenie je princípom mnohých kresťanských denominácií, ale najusilovnejšie ho presadzujú cirkvi Hnutia obnovy, konkrétne Kristova cirkev a Medzinárodná Kristova cirkev.

Zástancovia krstného znovuzrodenia poukazujú na biblické verše ako Marek 16:16, Ján 3:5, Skutky 2:38, Skutky 22:16, Galaťanom 3:27 a 1. Petrova 3:21. A zdá sa, že tieto verše naznačujú, že krst je nevyhnutný na spasenie. Existujú však biblicky a kontextovo správne výklady týchto veršov, ktoré krstné znovuzrodenie nepodporujú.

Zástancovia krstného znovuzrodenia majú zvyčajne štvorčlenný vzorec na to, ako sa získava spasenie. Veria, že človek musí uveriť, činiť pokánie, spovedať sa a byť pokrstený, aby bol spasený. Veria tak preto, lebo existujú biblické pasáže, ktoré sa zdajú naznačovať, že každý z týchto úkonov je nevyhnutný na spasenie. Napríklad List Rimanom 10:9-10 spája spasenie so spovedaním. Skutky 2:38 spája spasenie s pokáním a krstom.

Biblicky chápané pokánie je potrebné na spasenie. Pokánie je zmena zmýšľania. Pokánie v súvislosti so spasením znamená zmenu zmýšľania z odmietnutia Krista na prijatie Krista. Nie je to samostatný krok mimo zachraňujúcej viery. Je skôr podstatným aspektom zachraňujúcej viery. Človek nemôže prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa z milosti skrze vieru bez zmeny zmýšľania o tom, kto je a čo urobil.

Biblicky chápané, spoveď je prejavom viery. Ak človek skutočne prijal Ježiša Krista ako Spasiteľa, výsledkom bude ohlasovanie tejto viery iným. Ak sa človek hanbí za Krista a/alebo sa hanbí za posolstvo evanjelia, je veľmi nepravdepodobné, že by pochopil evanjelium alebo zažil spasenie, ktoré Kristus poskytuje.

Biblicky chápaný krst je stotožnením sa s Kristom. Kresťanský krst znázorňuje stotožnenie sa veriaceho s Kristovou smrťou, pochovaním a vzkriesením (Rimanom 6:3-4). Podobne ako v prípade spovede, ak človek nie je ochotný dať sa pokrstiť - nie je ochotný identifikovať svoj život ako vykúpený Ježišom Kristom - je veľmi pravdepodobné, že sa nestal novým stvorením (2. Korinťanom 5:17) skrze vieru v Ježiša Krista.

Tí, ktorí obhajujú krstné znovuzrodenie a/alebo tento štvordielny vzorec na získanie spasenia, nepovažujú tieto skutky za záslužné skutky, ktorými sa získava spasenie. Pokánie, spoveď atď. nerobia človeka hodným spasenia. Oficiálny názor je skôr taký, že viera, pokánie, spovedanie a krst sú „skutky poslušnosti“, teda veci, ktoré človek musí urobiť skôr, než mu Boh udelí spasenie. Zatiaľ čo štandardné protestantské chápanie je, že viera je jediná vec, ktorú Boh vyžaduje pred udelením spasenia, tí, ktorí sú presvedčení o krstnom znovuzrodení, veria, že krst - a pre niektorých aj pokánie a spovedanie - sú ďalšie veci, ktoré Boh vyžaduje pred udelením spasenia.

Problém s týmto názorom spočíva v tom, že existujú biblické pasáže, ktoré jasne a výslovne vyhlasujú, že viera je jedinou požiadavkou na spasenie. Ján 3:16, jeden z najznámejších biblických veršov, hovorí: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ V Skutkoch apoštolov 16:30 sa filipský žalárnik pýta apoštola Pavla: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Ak niekedy existovala príležitosť, aby Pavol predstavil štvordielny vzorec, bola to práve táto. Pavlova odpoveď bola jednoduchá: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom“ (Skutky 16:31). Žiadny krst, žiadne spovedanie, len viera.

V Novej zmluve sú doslova desiatky veršov, ktoré pripisujú spasenie viere, pričom v kontexte nie je spomenutá žiadna iná požiadavka. Ak je na spasenie potrebný krst alebo čokoľvek iné, všetky tieto verše sú nesprávne a Biblia obsahuje chyby, a preto už nie je hodná našej dôvery.

Detailné štúdium Novej zmluvy o rôznych požiadavkách na spasenie nie je potrebné. Prijatie spasenia nie je proces ani formulka pozostávajúca z viacerých krokov. Spasenie je hotový výrobok, nie recept. Čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Uveriť v Pána Ježiša Krista a budeme spasení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to krstné znovuzrodenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries